-EP4/1

EP4/1
22/6/2011
Spelling = revise week 6 for test tomorrow
Science = Read p.22-25 and do p.33-34 (color your picture)
Math = WB p.47-50
English = Remember oral presentation next week
WB p.41

23/6/2011

ไทย-บ.ฝ.อ่านฯ หน้า 39,41,43ส่ง28/6

Maths -HWB p.27-30
27/6/2011
Reding-new reader given today . Enjoy reading with your son.
Spelling-Dictation  this  week . Revise  week 5 and 6 spelling  lists  for  dictation  on  Thurs.
Letter-Exam letter for parents.
การงานอาชีพ-ให้นักเรียนปลูกพืชสมุนไพร1ชนิดใส่กระถางดำขนาด5หรือ6นิ้วดูแลบำรุงรักษาให้เจริญเติบโตแล้วส่งในวันที่1/8/54
science-Bring a water  bottle  and  your  orange  science  book  for  Wednesday’s  lab.Complete  pg36, flower drawings.
28/6/2011
English-Remember Oral Presentation on Thursday.
Health-Remember Health books tomorrow.
ประวัติฯ-ทำบฝ.หน้า17ตอนที่2
*-วันสศุกร์นำสังคมมาเรียน
Maths-Write out Time Tables 1-12in white notebook.
*-Multiple choice exam next Tuesday.
Science-Bring water bottle and orange lab book tomorrow.
Finish pg.36,flower drawings.
จีน-วันอังคารที่5ก.ค.สอบบทที่1-2(20คะแนน)ทบทวนในสมุดเล่มฟ้า(เล็ก)
29/6/54
ไทย ทำบ.ฝ.หลัก ตอนที่ ๒ หน้า ๔๙-๕๔ ส่งวันศุกร์
PE finish your favorite sport paragraph and picture
English *Remember oral prensetation tomorrow
*continue working on your fable . We will finish this on thurs/fri

Health- Finish poster by next Wednesday Hands and Feets keep them neat.

Science- Multiple choice science exam next Wednesday.

30/6/2011

Maths-*Remember maths multiple choice exam next Tuesday5/7/11

HWB pg 31-32

*-Letter home

1/7/2011

Exams-*Maths Multiple Choice next Tuesday (5/7/11).

*Science Multiple Choice next Wednesday (6/7/11).

*-งดแต่งชุดลูกเสือ/ทบทวนหนังสือสัปดาห์หน้างดเล่นเวลาพักให้นักเรียนนำหนังสือที่ห้องสมุด,ใต้ตึก

*-สอบวันอังคารที่12และวันพฤหัสบดีที่14หยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา/เปิดเรียนวันอังคารที่19ก.ค.

Maths-Study chapter1,2 and 3

สังคม- อ่านหน้า49-53เพื่อสอบในสัปดาห์หน้า

4/7/2011

English-*Look over English Revision sheet-“Parts of letter”.

Health-Bring back finished,A4 Health Poster for Wed’s lesson.

Science-Science Multiple Choice exam Wednesday,so study:)

*-งดนำของเล่น(ที่ห้อยคอ,ตุ๊กตา,พัด)มาใช้ในโรงเรียน

*-น.ร.คนใดสนใจนำกระป๋องนำอัดลม ฝาอลูมิเนียมมาบริจาคที่หน้าห้องธุรการเพื่อร่วมโครงการ”อะไล่ชีวิต”ทำขาเทียมให้ผู้พิการ

ไทย-เขียนเรียงความหัวข้อ แม่ดี ครอบครัวมีสุข ความยาว๑-๒หน้ากระดาษA4เขียนหรือพิมพ์ก็ได้

5/7/2011

English- Look over your English Revision sheet.

Science-*Science  Mult. Choice Exam Tomorrow Remember two 2B pencils!

Health-Bring back finished A4 health poster Wed’s lesson.

ไทย-อ่านทบทวนในบ.ฝ.หลักการใช้ที่เรียนทั้งหมดอย่างน้อย๕รอบ

6/7/2011

Maths-Finish all assidened WB and HWB pages not complete.

-WB pages9-10 and HWB pages1-4.

**-น.ร.คนใดยังไม่ส่งดนตรี/เรียงความให้นำมาส่งวันพรุ่งนี้

7/7/2011

ไทย-๑.อ่านทบทวนบ.ฝ.อ่านฯ+บ.ฝ.หลักทุกเรื่องที่เรียนอย่าน้อยง๕รอบจึงจะสอบผ่าน

๒.สอบพูดหน้าชั้น-เล่านิทาน๑เรื่องไม่เกิน๓นาที -แนะนำตนเอง -มีท่าทาง+นำเสียง/อุปกรณ์ประกอบได้ -เสียงดังฟังชัด -มีข้อคิด/คติสอนใจ ส่งวันที่25-29ก.ค.

๓.บันทึกการอ่านหน้า20ให้บันทึกเรื่อง”ความสุขของกะทิ”

8/7/2011

*-แจกช.ม.1ฉบับเรื่องการวัดสมรรถภาพในวันที่27ก.ค.54(กล่องข้าว+นำ).

*-แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายนอก.

*-วันจันทร์ที่25ก.ค.ไปทัศนศึกษาExursionที่Siam Ocean World.

นักเรียนทำทบทวนหลักภาษา ๓๐ ข้อ นะครับ

วิชาภาษาไทยระดับชั้น ป. ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

๑.ชื่อ…………………………………………………..นามสกุล………………………………………..ชั้น……………..เลขที่……….

*************************************************************************************

คำชี้แจง                 เขียนเครื่องหมายกากบาท (x) ทับตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

๑.ตัวเลือกใดหมายถึงคำนาม

ก.         การกระทำของมนุษย์         ข.  เรียกแทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

ค.         ของซึ่งมีสิ่งเดียวในโลก      ง. เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

๒.คำใดมิใช่คำวิสามานยนาม

ก.         วิชาคณิตศาสตร์     ข.  ดาวเสาร์      ค.            โรงพยาบาล      ง.   สวนลุมพินี

๓.ตัวเลือกใดเป็นคำวิสามานยนาม

ก.         ธนาคารกรุงเทพ                                 ข.         ห้างโรบินสันบางรัก

ค.         สวนสาธารณะ                                    ง.         รถพยาบาล

๔.ตัวเลือกใดเป็นคำสามานยนามทุกคำ

ก.         ทะเล    กรุงเทพฯ                                 ข.         ยางลบ             ตู้เย็น

ค.         ถนนสุขุมวิท   แม่น้ำเจ้าพระยา                       ง.         โรงเรียน          สวนดุสิต

๕. “คุณแม่ไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส” มีคำวิสามานยนามกี่คำ

ก. ๑ คำ                                                                                  ข. ๒ คำ

ค. ๓ คำ                                                                                 ง. ๔ คำ

๖.ตัวเลือกใดหมายถึงคำสรรพนาม

ก.            อาการที่แสดงออกของมนุษย์               ข.   คำเรียกแทนชื่อคน สัตว์ สิ่งของ

ค.            คำที่ใช้เรียกคน สัตว์ สิ่งของทั่วไป       ง.   ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่

๗.           ตัวเลือกใดเป็นลักษณะคำสรรพนาม

ก.            คำนามทั่วไป                                        ข.            คำนามเฉพาะชื่อคน

ค.            คำที่ใช้แทนคำนาม                             ง.            คำที่แสดงท่าทางของคำนาม

๘.           คำใดมิใช่คำสรรพนาม

ก.            ข้าพระพุทธเจ้า                                    ข.            กระหม่อม

ค.            ใต้ฝ่าพระบาท                                      ง.            พระเจ้าอยู่หัว

๙.            ประโยคใดมีคำสรรพนาม

ก.            แม่ของเขาพักอยู่ที่นี่นานแล้ว           ข.            บนเขาลูกใหญ่มีต้นไม้มาก

ค.            พระฉันอาหารเพล                              ง.            สง่าสวมเสื้อหนาว

๑๐.         คำใดเป็นได้ทั้งคำสรรพนามบุรุษที่ ๒ และ๓

ก.            ข้าพเจ้า                                                 ข.            ท่าน

ค.            เขา                                                          ง.            คุณ

๑๑. ข้อความใดมีคำกริยา

ก.           เด็กๆยิ้มแย้ม                                         ข.           อากาศตอนเช้าวันนี้

ค.           เจ้าพนักงานดับเพลิง                           ง.            นกสีแดงฝูงหนึ่ง

๑๒. “แม่ปักเข็มไว้บนหมอน” จากข้อความนี้คำใดเป็นคำกริยา

ก.            แม่                                                         ข. ปัก

ค.           เข็ม                                                        ง. บนหมอน

๑๓. ประโยคใดเป็นประโยคขอร้อง

ก. จงเดินตามลูกศร                                             ข. อย่าจอดรถขวางประตู

ค. กรุณาหยิบหนังสือให้ด้วยครับ                      ง. ห้ามกดแตรบริเวณนี้

๑๔. ประโยคใดเป็นประโยคคำถาม

ก. ตะวันโผล่พ้นน้ำแล้ว                                    ข. เปลือกหอยนี่สวยจริงๆ

ค. ถ้าอย่างนั้นฉันขอเดินไปกับเธอ                 ง. เปลือกหอยเจดีย์นี่สวยไหม

๑๕. ตัวเลือกใดเป็นประโยคคำสั่ง

ก. โปรดข้ามทางม้าลาย                                     ข.  กรุณาขับรถช้าๆ

ค. จงตอบคำถาม                                                 ง. น้องไม่มาโรงเรียน

๑๖. “โปรดระวัง ทางโค้งอันตราย”  ประโยคข้างต้นสอดคล้องกับตัวเลือกใด

ก. ประโยคขอร้อง                                               ข. ประโยคคำสั่ง

ค. ประโยคปฏิเสธ                                              ง. ประโยคคำถาม

๑๗. ข้อใดเป็นประโยคบอกเล่า

ก. เขายังยืนยันว่าเขาผิด                                     ข. ครูพิมพ์ใจไม่ได้บอก

ค. ป๋อไม่ได้มาโรงเรียน                                     ง. ปอไม่ใช่คนดุร้ายอย่างนั้น

๑๘. ประโยคใดแตกต่างพวก

ก. ขอให้คุณอดทนอีกสักนิด                             ข. เธอต้องทำให้เสร็จในวันนี้

ค. ช่วยหรี่เสียงโทรทัศน์ให้หน่อย                    ง. วานหยิบตะกร้าใบนั้น

๑๙. ตัวเลือกใดไม่ถูกต้อง

ก. พันตำรวจตรี = พ.ต.                                       ข. พุทธศักราช = พ.ศ.

ค.ไปรษณีย์ = ปณ.                                              ง. เชียงใหม่ = ช.ม.

๒๐. ตัวเลือกใดถูกต้อง

ก. นางสาว = นส.                                                               ข. หม่อมราชวงศ์ = มรว.

ค. คริสต์ศักราช  = คศ.                                                      ง.  สถานีตำรวจ = สน.

๒๑. คำเต็มของ อย. คือข้อใด

ก. องค์การอาหารและยา                                                   ข. สำนักงานอาหารและยา

ค. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา                       ง. องค์การคณะกรรมการอาหารและยา

๒๒. กรุงเทพมหานคร เขียนเป็นคำย่อได้อย่างไร

ก. กทม.                                                                                 ข. กรุงเทพฯ

ค. ก.ท.ม.                                                                              ง. กรุงเทพมหาฯ

๒๓. “สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เดินทางไปอำเภอศรีราชา”จากข้อความนี้มีคำที่สามารถ

นำมาเป็นคำย่อได้กี่คำ

ก.  ๑  คำ                                                                               ข.  ๒  คำ

ค.  ๓  คำ                                                                              ง.  ๔  คำ

๒๔. คำใดมีเสียงวรรณยุกต์สามัญทั้งหมด

ก. ลำธาร                                                                               ข. น้ำปูน

ค. จดจำ                                                                                 ง. ด้ายขาว

๒๕. อักษรหมู่ใดผันได้ครบ ๕ เสียง

ก. อักษรสูง                                                                           ข. อักษรกลาง

ค. อักษรต่ำ                                                                           ง. อักษรต่ำคู่

๒๖. คำในตัวเลือกใดผันเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน

ก. คิ้ว-หิ้ว                                                                              ข. ทิ้ง-พริ้ง

ค. ล้วง-น้อย                                                                         ง.  น่า-ป้า

๒๗. ประโยคใดผันเสียงสามัญครบทุกเสียง

ก. ชาวเขาเก็บลูกท้อ                                                           ข. คนไทยมีใจอารี

ค. ผ้าฝ้ายย้อมด้วยสมุนไพร                                              ง. เรามุ่งมั่นรักษาชาติ

๒๘. แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ ” จากกลอนวรรคนี้มีเสียงวรรณยุกต์ใดมากที่สุด

ก. เสียงสามัญ                                                                      ข. เสียงเอก

ค. เสียงโท                                                                            ง. เสียงตรี

๒๙. “ใครๆก็รักผมขนาดพัดลมยังพยักหน้าเลย” ข้อความข้างต้นเป็นประโยคชนิดใด

ก. ประโยคคำถาม                                                               ข.ประโยคบอกเล่า

ค. ประโยคปฏิเสธ                                                              ง. ประโยคขอร้อง

๓๐.คำประเภทใดไม่นิยมนำมาย่อ

ก. ชื่อเดือน                                                                           ข.ชื่อสัปดาห์

ค.ชื่อบุคคล                                                                           ง.ชื่อสถานที่

ทบทวนดรุณบทที่ ๖  ๑๙  ๒๕ ชั้น ป. ๔  ชื่อ…………………………………….  โดยมิสวัชรินทร์ รัตตะมณี

 คำชี้แจง ตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านให้ได้ใจความสมบูรณ์

๑.  “เราเป็นโจทก์หรือไฉนขอไต่ถาม” คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำที่ขีดเส้นใต้คือคำใด

ตอบ _____________________________________________________

๒.  หมอความปัจจุบันตรงกับอาชีพใด และควรมีคุณธรรมใดในการประกอบอาชีพมากที่สุด

ตอบ _____________________________________________________

๓.  ทิดโหมดขาดสิ่งใดจึงไม่ประสบความสำเร็จในการทำงาน

ตอบ _____________________________________________________

๔.  “มิได้มีประกันหรือสัญญา” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

๕.  เหตุใดหลวงสะท้านต้องแอบซ่อนห่อหมี่ผัดที่ซื้อ

ตอบ _____________________________________________________

๖.  ผลของการกระทำในข้อ ๑ เป็นอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

๗.  การที่หลวงสะท้านถอดหมวกคำนับจนห่อหมี่หกกระจาย แสดงถึงการขาดสิ่งใด

ตอบ ____________________________________________________

๘.  เด็กๆ ร้องว่า “หมวกคุณหลวงไข่เป็นหมี่” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

๙.  การแต่งกายในสมัยหลวงสะท้าน ต่างจากปัจจุบันอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

________________________________________________________

๑๐.  ตายายดำรงชีวิตในลักษณะ “ตำข้าวสารกรอกหม้อ” หมายความว่าอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

๑๑.  ตายายจะร่ำรวยถ้ามีนิสัยอย่างไร

ตอบ _____________________________________________________

๑๒.  ตายายได้ประโยชน์จากกลองทิพย์หรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ _____________________________________________________

19-7-2011

Maths-HWB p.43-44      finishWB p.59เดินการกุศล-62

*-EP Letter (Exursion)

*-มีจ.ม.เดินการกุศลเพื่อเทิดพระเกียรติฯ

ไทย-อ่านดรุณบทที่๒๙+ทำบ.ฝ.อ่านจับฯหน้า๓๓,๔๖ส่งพฤ 21

-เตรียมสอบพูดหน้าชั้น(ถ้าพร้อมสอบได้เลย)

สังคม-หน้า61-62

20-7-2011

Science-Finish animal definition on pgs48-49 and bring text-book tomorrow for marking.

English-Read information Report p40-42

-Answer Question in HWB p. 48-49

21-7-2011

ไทย-คัดไทยหน้า๖ส่งพรุ่งนี้   -อ่านพาทีบทที่๖+ทำบ.ฝ.อ่านจับใจความหน้า๘-๑0ส่งพรุ่งนี้

Maths-HWBp.45-46  WB63-64

22-7-54

ประวัติศาสตร์ – ให้นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหงและพระมหาธรรมราชาที่ 1 แล้วจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำใบงาน

1.ผลงาที่สำคัญ 2.ประโยชน์ของผลงาน 3.การนำไปประยุกต์ใช้

Science- Finish drawing in orange book and bring Tuesday for marking.

ไทย-ฝึกเขียนไทยทั้ง 5 ครั้งสอบวันอังคารที่ 26 ก.ค. 54 -จำนวน10 คำ

– สอบพูดเล่านิทานหน้าชั้นสอบวันอังคาร

– ทำใบงานกิจกรรมวันภาษาไทยเขียนตัวบรรจง ส่ง 26/7

26-7-54

*Grooming your hair and nails.

*Wearing boy scouts uniform on Monday

*คัดคำปฏิญาณ 3 ข้อ และกฎของลูกเสือ 10 ข้อ ใส่กระดาษรายงาน

*พรุ่งนี้ทดสอบสมรรถภาพที่แคมปัสพระราม2 นำข้าวกล่อง-ขนม-น้ำดื่มและอุปกรณ์กีฬาไปด้วย  **งดดูแลการบ้านตอนเย็น

***วันเสาร์มีเรียนเสริมตามปกติ***

สังคม- โครงงานสำรวจพลเมืองดีในชุมชน

1.1 ให้นักเรียนสำรวจพลเมืองดีในชุมชนของตนเองมา 1 ท่าน พร้อมถ่ายภาพประกอบ

1.2พลเมืองดีมีลักษณะอย่างไร บอกมา 4 ข้อ

1.3 นักเรียนสามารถนำแนวปฏิบัติของพลเมืองดีมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง บอกมาอย่างน้อย 4 ข้อ

ให้นักเรียนเขียนหรือพิมพ์ก็ได้ ตอบคำถามข้อ1.1-1.3 ให้ครบเพื่อทำใบงาน  นำข้อมูลมาวันอังคารที่ 2 ส.ค. 54 (20คะแนน)

28-7-2011

Maths-HWB p. 49-50  finish WB p.67-68

Science-Make sure youhave your Orange Science Book

*-ฝึกท่องคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเตรียมสอบวันจันทร์1,8ส.ค.54

ไทย-อ่านทบทวนในพาทีบทที่๗ทำบ.ฝ.ตอน1,3,4หน้า11,13

1/8/2011

EP skills = Complete spelling sheet

Sci = Finish P.51 to marked tomorrow

Eng = Finish information report plan

Careers = นำกลีบกระทง + กาวยูฮู ชนิดน้ำ (หลอดเหลืองฝาดำ)+ถุงมีหูหิ้วมาทำงานต่อในวันที่ 2/8/54(เรียนแทนภาษาจีน)

2-8-2011

1-แจกจ.ม.เรียนเชิญคุนแม่ร่วมกิจกรรมในวันพฤ.11ส.ค.54เวลา15.00ที่ห้องเรียนEP4/1

2-แจกคู่มือน.ร.และจ.ม.รบกวนผู้ปกครองเซ็นชื่อและส่งคืนจ.ม.พรุ่งนี้

3-8-2011

Science-Draw a picture of each of the 5 types of vertebrate in Orange book

Maths-WS3(front and back)

English-Finish page 57 HWB

4-8-2011

English-Finish p.60 and p.61 in WB.

Art-1.วาดภาพ”แม่ของฉัน”ลงในสมุดวาดเขียนไม่ต้องระบายสี หากวาดไม่เสร็จให้นำออกมาวาดในเวลาว่างแล้วเก็บไว้ในห้องเรียน ห้ามนำกลับบ้าน

2.ชม.หน้านำสีOil Pastels มา

8-8-2011

*-นักเรียนคนใดสนใจสอบคณิตศาสตร์ สมัครรูปถ่าย=3ใบ+100บาทส่งมีสพทิตตา(10/8)

*-หยุดเรียนวันที่12-15ส.ค.54(12วันแม่15วันแม่พระแห่งอัสสัมชัญ)

การงานอาชีพ-นำงานมาทำต่อในครั้งต่อไป(22/8/54)

9-8-2011

*-แจกบัตรประจำตัวนักเรียนใช้ป.4-6(สำคัญอย่า!ทำหาย)

*-ผู้ปกครองที่ประสงค์ร่วมงานวันแม่(11ส.ค.)ช่วงบ่าย3โมงสวมชุดThemeสีฟ้า

*-งดรับแข่งขันคณิตศาสตร์และการทำบัตรประชาชน

Maths-HWB p.65-68

finish WB p.79-84

ไทย-๑.ทำบ.ฝ.หน้า๕๕-๕๗ ๖๔-๖๕ส่งวันที่16-8-54

๒.คัดไทยหน้า๗

สังคม-บฝ.หน้า73ตอนที่3

PE-Bring tennis rapuets.

English-Bring picture of your ocean creature into class to glue on your report.

10-8-2011

Spelling-LCWC Manday ,Tuesday, Wednesday in English orange books.

Science-Finish dictionary words on pgs.62-63in textbook.

Maths-HWB p.69-72

finish WB p.85-88

11-8-2011

Art-ใช้เวลาว่างของแต่ละวันระบายสีภาพ”แม่ของฉัน”ให้เสร็จแล้วเก็บไว้ในชั้นบนสุดของที่เก็บสมุดในห้องเรียน

Spelling-LCWC Monday ,Tuesday ,Wednesday in English books

*-แจกจ.ม.กรีฑาสีส่งคืนวันอังคารที่11

ไทย-อ่านพาทีบ.๖ ๗+ในบ.ฝ. อ่านดรุณบ.๒๙ ๓๒ ๓๔

16-8-2011

ไทย-ทำบ.ฝอ่านฯตอนที่๒ หน้า๔๘,๕0หาศัพท์จากพจนานุกรม

จีน-วันอังคารที่23ส.ค.สอบบทที่4(20คะแนน)ทบทวนในสมุดเล่มฟ้า16ข้อ

Maths-HWBp.73–74

finish WB89-92

**พรุ่งนี้นำไม้เทนนิสไปนะครับ:)**

17-8-2011

*-อุปกรณ์เชียร์กระป๋องFantaนำ้ส้มใส่เมล็ดถั่ว/ลูกปัด10เม็ดปิดฝากระป๋องคนละ2ใบส่งสัปดาห์หน้า

science-Make 14 copies of food chart and paste them on orange book. Start eating dairy today. Do pg. 67 in textbook.

Enaglish-Preapare your oral presentation.

ไทย-ฝึกจดหมายลาป่วย เป็นไข้หวดใหญ่ หยุด2วัน สอบศุกร์นี้ จากบ.ฝหลัก

18-8-2011

Art-กำหนดส่งวันที่ส่งวันพฤหัสฯหน้าในชม.งานต้องทำให้เสร็จ

English-KWL

ไทย-พรุ่งนี้สอบจม.ตีซองก่อนได้

Maths-finish WB p.93-94

19-8-2011

Maths-finish WB p.95-98

*-แต่งชุดลูกเสือ/เรียนเสริมวันเสาร์

Science-Don’t forget to record your meals in your eating chart . Textbook pg.68

*-แจกสำมะโนนักเรียน ให้ผู้ปกครองตรวงสอบข้อมูล แก้ไขเพิ่มเติมด้วยปากกาหมึกเเดงคุณพ่อเซนต์ชื่อผู้ปกครอง1 คุณแม่เซนต์ชื่อผู้ปกครอง2 นำส่งวันจันทร์

ไทย-อ่านทบทวนพาทีบทที่6,7 ดรุณบทที่29,32,34 สอบครั้งที่2

ทำบ.ฝ.หลักหน้า46,47

19-8-2011

Maths-finish WB p. 95-98

*-แต่งชุดลูกเสือ/เรียนเสริม

Science-Don’t  forget to record your meals in your eating chart . Text book p.68 .

*-แจกสำมะโนนักเรียนให้ผู้ปกครองตรวงสอบข้อมูล แก้ไขเพิ่มเติมด้วยปากกาหมึกแดง คุณพ่อเซนต์ชื่อผปค 1 คุณแม่เซนต์ชื่อผปค 2 เซนต์ทั้ง 2 ชื่อ นำส่งวันจันทร์

ไทย-อ่านทบทวนพาทีบทที่๖,๗ ดรุณบทที่๒๙,๓๒,๓๔ สอบครั้งที่ 2

ทำบ.ฝหลักหน้า๔๖,๔๗

22-8-2011

PE-Swimming Letter

English and PE will swap days for 4 weeks

English-HWB p. 87 and 88

Science-Work on your Humans Life Cycle Poster . (Take turns bringging home if more than one person in group)

กอ.-นำงานมาทำต่อวันที่ 29/8/54

ไทย-จันทร์ที่ ๒๙ ส.ค.ส่งบันทึกการอ่านถึงหน้า ๑๔ และ กะทิ หน้า ๒0 เก็บคะแนน

-ทำบ.ฝหลักหน้า๔๓,๔๔ ส่งพรุ่งนี้

23-8-2011

Maths-finish WB p. 99 – 102

24-8-2011

Science-fini pg. 66 in textbook and work Human Life Cycle . Don’t forget to do eating:).

25-8-2011

Art-ชม.หน้านำสี Oil Pastels มา

English-Think about the materials you need for puppet and bring in the materials to school in a box.

*-พรุ่งนี้เรียน Science แทนไทย แล้ววันจันทร์เรียนไทยแทน Science

29-8-2011

PE-Swimming tomorrow

Spelling-Finish wks

*-แจกตารางสอบ

ไทย-คัดไทยหน้า๘,๙ส่งพรุ่งนี้

30-8-2011

*-แจกสมุดพกให้ผู้ปกครองเซนต์ชื่อP.8 May-Oct และP.26(น.ร.)ส่งภายในสัปดาห์นี้

ไทย-ทำช้อยส์ทุกข้อในอ่านฯให้หมด

สังคม-หน้า86

Spelling-LCWC

จีน-ฝึกท่องบทแนะนำตนเอง

บ.ฝ.เล่มแดงหน้า 8,10

31-8-2011

Science-Finish nutrition graph in textbook pg.69

Maths-finish HWB p.91-96

1-9-2011

*-รับสมัครผู้ปกครอง(คุณพ่อ)เข้าร่วมงาน”สังสรรค์รวมใจ ฟุตบอลผู้ปกครอง”วันเสาร์ที่ 10 ก.ย.เวลา13.00-19.00 ณ.สนามฟุตบอลACP

ไทย-คัดไทยถึงหน้า ๑๔ ส่งภายในวันจันทร์ที่ ๑๒ นี้

2-9-2011

*-พรุ่งนี้วันกรีฑาสีพบกันที่พระราม2

-นั่งรถบัสมาที่ร.ร.ก่อน 7.00น. บัสหมายเลข 6(Ms. Bell)

-ผู้ปกครองไปรับส่ง7.30-13.00 น.

*-งดเรียนเสริมเสาร์(แจกชีท)ชุดกีฬาสี(สีส้ม)กางเกงพละรองเท้าฝ้าใบ

Maths-finish WB p.117-120

ไทยทำบ.ฝหลักฯให้จบเล่มส่งวันจันทร์

5-9-2011

Spelling-Finish worksheet.

English-Finish recount.

Science-Finish pgs.78-79 in textbook.

6-9-2011

Maths-Draw a picture and lable the angles.

จีน-วันอังคาร 20 ก.ย. สอบปลายภาคจีน20คะแนนสอบ บบที่1,2,3,4,5คำศัพท์ห้องเรียนของฉัน

การบ้าน บ.ฝ.เล่มแคงหน้า6,11

สังคมฯ-ทำmind map เรื่องอำนาจอธิปไตยส่งอังคารหน้า

7-9-2011

Science-Pg. 80 in textbook.

English-Finish your “Personal Rcount First  Draft.”

8-9-2011

English- Finish recount draft.

Art-วาดภาพจากเนื้อเพลง”แผ่นดินของเรา” ในกระดาษ100ปอนด์ หากยังวาดไม่เสร็จ ให้ใช้เวลาช่วงพักกลางวันทำต่อแล้วมาเรียนระบายสีภาพOil pastels ในสัปดาห์หน้า

9-9-2011

*-แจกจ.ม.ทำบุญถวาย พระกฐินพระราชทาน

*-แจกจ.ม.เรียนเสริมวันเสาร์/เรียนดูแลการบ้านเทอม2

ไทย-ท่องคำราชาศัพท์ให้คล่อง+ทำตาราง๙ช่อง

12-9-2011

EP-Exam content letter

Swimming tomorrow

13-9-2011

จีน-วันอังคารหน้าสอบปลายภาคจีน

ทบทวนในเอกสารที่แจกให้

*-พฦหัสนี้นำประวัติศาสตร์มาเรียน

14-9-2011

English-Presentation tomorrow . Bring in photos or pictures of your holiday to show the class .

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: