ป.4/8

 

*1 ส.ค.54 จะตรวจผม ตัดให้เรียบร้อย

Sci(E) My world of Science p.15-16 due next Thursday

คณิต OR.P. 29,30 B.P. 59

* วันเสาร์มีเรียนเสริมตามปกติ นำไม้บรรทัดครึ่งวงกลมมาด้วย

ไทย ฝึกเขียนคำ 50 คำ (ดูในสมุดเขียนไทย) สอบเขียนไทยวันจันทร์ที่ 1 ส.ค.54 10 คำ
……………………………..………………………………………………………………………….

2 ส.ค.54

* ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครอบเข้าห้องเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

* ตอนเช้าเข้าแถวให้ทัน

* ใช้วาจาให้สุภาพ

* แจกใบวันแม่

* วันศุกร์ 5 ส.ค. ไปบูรณาการ พระราม 2

คณิต B.P.151 ข้อ 5 ใหญ่ เล่ม 2

วิทย์ หาชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 1 ชื่อ พร้อมข้อมูลไม่ต้องละเอียดเขียนใส่เล่มขาว

……………………………………………………………………………..

3 ส.ค. 54

* วันศุกร์ ข้าวไก่ทอดคาราเกะ

*พรุ่งนี้เรียนพละ เสื้อพละ กางเกงนักเรียน

*แจกใบคะแนนผลสอบ

*วันพฤที่ 11 ส.ค. คุณแม่คนใดจะมาแจ้งด้วย

*แจกใบจัดทำบัตรประชาชน ให้นักเรียนส่งคืน 5 ส.ค.

คณิต ส่งใบงานคณิต

วิทย์ อ่านทบทวนเรื่องสัตว์และทำหน้า 52-53

Eng ท่องศัพท์ ใน sheet และเขียนให้ได้

นำเล่มชมพู + My World

สอบ Dictation (10คำ, 5 ประโยค) พรุ่งนี้

……………………

04/08/54

* ขอรูปครอบครัว

Sci My world of Science P.21-23 only Part C, E due next Thrusday

Eng นำ My world + เล่มชมพูมาเรียนวันจันทร์

ปวศ. ให้นักเรียนไปค้นคว้าเกี่ยวกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนรามคำแหง และ พระมหาธรรมราชาที่ 1

จัดเตรียมข้อมูลมาดังนี้

1. ผลงานที่สำคัญ

2. ประโยชน์ของผลงานต่อชาต

3. การนำไปประยุกต์ใช้

* หาข้อมูลมาให้ครบทั้ง 3 ท่าน และทำข้อ 1-3 มาให้ครบทั้ง 3 ท่าน ส่งพฤหัสที่ 11 ส.ค. 54 ไม่ต้องทำเป็นรายงานให้พิมพ์หรือเขียนใส่กระดาษ A4 หรือกระดาษรายงาน

* วันอังคารที่ 9 ส.ค. 54 นำสังคมมาเรียนแทนคณิต

Math Page 94-97 ท่อง Vocab 10 marks.

www.mastermath2010.wordpress.com

……………………………

08/08/54

* พรุ่งนี้ไปพระราม 2

Eng นำ Aladin มาเรียน + แปล Chapter 3 มาด้วย / พฤ

จีน การบ้านในสมุดเล่มฟ้าส่งวันพุธ วังอังคารที่ 16 ส.ค. สอบจีนบทที่ 4 20 คะแนน (ทบทวนในสมุดเล่มฟ้า)

ไทย วันพุธที่ 10 ส.ค. สอบเขียนไทย ครั้งที่ 2 (ดูในสมุดเขียนไทย 50 คำ) และนำสมุดคัดไทยมาด้วย

คณิต OR.P.68 and B.P.155

* ทำใบงานกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2, 3 ส่งพุธที่ 10 ส.ค. 54

กอ. นำงานมาทำต่อในครั้งต่อไป (22/8/54)

………………………..

10 ส.ค.54

* แจกเอกสาร ACP

คณิต OR.P.42-47,73,74

B.P. 156 ข้อ 5 ใหญ่ ข้อ1-4

วิธีทำ เล่ม 2ม OR.P.72 ข้อ 3

* ใครยังไม่ส่งใบงานที่ 2 กิจกรรมบูรณาการ การเขียนบันทึกประจำสัปดาห์ พรุ่งนี้ส่งด่วน

* แจกบัตรนักเรียน

…………………………………………

11/08/54

Eng อ่าน Aladin Chapter 1-3

อ่าน Sheet กริยา 3 ช่อง (Wed)

* วันอังคารนำสังคมมาเรียนแทนคณิต

ENS Project 20% of final mark Due 24/08/11

On my way to school from my home.

How do you get to school? by car, bike, BTS or walk?

1 Example – I go to school everyday by car

What do you go past everyday or your way to school?

2 Example – I drive past a family mart everyday on my way to school.

Name 5 places you go past.

Draw a picture of the places.

วิทย์ (E) 1. วันศุกร์ที่ 26 ส.ค54 จะสอบเก็บคะแนนกลางภาค 20 คะแนน เนื้อหาสอบ Air and Respiratory System (P.1-26) สอบในชม.

2. ใบงาน Mind map ส่งศุกร์หน้า

3. My World of Science p.24-25 due next Friday.

* แจกจดหมายเวียนเรื่องสำเรวจการเดินทางไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกรีฑาสี ส่งใบตอบรับวันอังคารหน้า

* วันเสาร์งดเรียนเสริม มีชีทแจก

Math(E) Page 103-107 + ท่อง Vocab (10 marks)

Email : work sheet 3 : www.mastermath2010.wordpress.com

…………………..

16/8/54

พรุ่งนี้สอบจีนในชั่วโมงคณิต

วันที่ 18 สค ตรวจผม ขอความกรุณานำ นร ตัดผมด้วย

วิทย์ พรุ่งนี้สอบเก็บคะแนน เตรียมอุปกรณ์

1. รูปภาพสัตว์ป่าพร้อมข้อมูล 2. กระดาษสี a43. กรรไกรเล็ก 4.สีเมจิก 5. สีไม้ 6. คำขวัญอนุรักษ์สัตว์ป่า

——————————————————————–

17/8/54

ให้ผู้ปกครองประเมินในสมุดพก ส่ง วันศุกร์ 19/8/54

eng พรุ่งนี้นำอาลาดินมา my world p29 (B) , p30 (B)

***ไม่ต้องนำไม้แบดมา

***ห้ามยืมเงินเพื่อนซื้ออุปกรณืการเรียน

——————————————————————

18/8/54

ENG อ่านชีท verb ช่อง3 อ่าน my world+alladin ทุกวัน

พฤหัสหน้าสอบพูด 10 คะแนน ฟัง 10 คะแนน มีใบงานให้

Math e เซ็นคำศัพท์ บทที่ 5,6,7 (10 คะแนน)

email worksheet 3/ worksheet 1-2

———————————————————————————

19/8/54

*********วันจันทร์ไปแคมปัสพระราม 2 เตรียมเงินไปคนละ 30 บาท

พรุ่งนี้มีเรียนเสริมวันเสาร์

ไทย วันที่ 23/8/54 สอบเขียนจดหมายลาป่วย+ซองจดหมาย

คณิต ใบงานพื้นที่ 2 ใบ ส่งวันที่ 24/8/54 ตัวอย่าง ม.ติดไว้ที่หน้าห้อง ให้ นร ไปตามจดมา

เล่มส้ม หน้า 75-79 และ หน้า 72 ข้อ2 ลงเล่ม1

———————————————————————————

24/08/54

*กรอกข้อมูลใบสัมมะโน นร.ให้ครบนะครับ

*เงินห้องค่าถุงมือ 792 บาท

*อุปกรณ์เชียร์สีม่วง กระป๋องน้ำอัดลม 2 กระป๋อง ใส่ลูกปัด 2 กระป๋อง ปิดผนึกให้ดี เขียนชื่อ ส่งวันจันทร์

คณิต * ส่งตัวบ้านวันจันทร์ที่ 29/08/54

* ตอนเช้าวางกระเป๋าและออกจากห้องทุกคน ไม่มียกเว้นและพักเที่ยง

OR.P. 72 ข้อ 7, 8 วิธีทำเล่ม 1

OR.P. 81-83

สุข ทำหน้า 47 ข้อ 1

Eng อ่าน Aladin (1-3)

นำเล่มชมพูมาเขียน แก้งานเก่า

————————————————————————————————–

25/08/54

* ศิลปะ ให้นำสีเทียนมาด้วย

วิทย์(E) ให้นร.ขีดเส้นใต้และหาศัพท์มาล่วงหน้า

ในเล่ม My world หน้า 28-33

Eng อ่าน Aladin 1-3

อ่าน My world

อ่าน Sheet กริยา 3 ช่อง โดยเฉพาะช่อง 1,2

ไทย คัดไทย หน้า 9 ส่งพรุ่งนี้

Math Page 112-115 ท่อง Vocab Chapter 5-7 (10 marks)

—————————————————————-

26/8/54

ศิลปะ ระบายสีภาพแม่ เฉพาะพื้นที่ว่าง สัปดาห์หน้า นำสี oil pastel มาด้วย

**** วันจันทร์ 29/8/54 แต่งชุดลูกเสือ

**** พรุ่งนี้มีเรียนเสริมตามปกติ

คณิต เล่มส้มหน้า 69-71

เล่มส้มหน้า 80 ข้อ6

เล่มส้มหน้า 82 ข้อ21 ลงเล่ม 2

Eng อ่านอลาดิน+myworld กริยา 3 ช่อง โดยเฉพาะช่อง 1และ2

อ่านอลาดินในเล่มชมพู สอบอลาดินสัปดาห์หน้า

———————————————————————————————

29/8/54

Eng วันพฤหัสสอบ Alladin

แจกตารางสอบ

จีน เล่มแดง หน้า 8,10

ฝีกท่องแนะนำตนเอง

ไทย วันที่ 31/8/54 เขียนเรียงความจากภาพ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 10 คะแนน

คณิต เล่มส้มหน้า 84 85 87

**** พรุ่งนี้เรียนสังคมแทน

———————————————————————————————–

30/8/54

สังคม         หน้า 86

            ****พรุ่งนี้นำคณิตมาเรียนแทนสังคม

วิทย์           พรุ่งนี้นำเล่มขาวมาด้วย หน้า 76-79

———————————————————————————————

31/8/54

คณิต        เล่มส้ม 88-91 เล่มฟ้า 159/160/162

               **ขอสำรวจการไปพระราม 2 กีฬาสี ต้องการความแน่นอนอีกครั้ง

               **แจกข่าวสารงานแนะแนว

วิทย์        เล่มขาว 7 ข้อ

eng        พรุ่งนี้สอบอาลาดิน

———————————————————————————————

1/9/54

Eng ** พรุ่งนี้นำเล่มชมพูมาด้วย

science  my world page 31-33 ส่ง พฤหัสหน้า

                ครั้งหน้าหาศัพท์พร้อมขีดเส้นใต้ หน้า 34-39 มาล่วงหน้า

               พฤหัสหน้าสอบย่อยเก็บคะแนน 15 คะแนน ดูรูปภาพหน้า 29-30

              แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค วันที่ 15 กย 54 เนื้อหาสอบ หน้า 28-39

              -transport system in plants 10 คะแนน

             -The circulatory system in human (10 คะแนน)

               blood/ blood vessels/ heart

            ***มีแบบเลือกตอบอย่างเดียว

            **รับสมัครผู้ปกครองชายลงแข่งบอล วันที่ 10/9/54 ขอรายชื่อพรุ่งนี้

Math e   page 116-117 www.mastermath2010.wordpress.com  revision 1-2/ fraction

——————————————————————————————-

2/9/54

***แจ้งรายละเอียดไปกีฬาสีแคมปัสพระราม 2

       วันจันทร์ใส่ชุดลูกเสือ

       นักเรียนที่นั่งรถบัส รร เข้าแถวใต้ตึกเเซนหลุยส์ ขึ้นรถบัสคันที่ 4

ไทย     คัดไทยหน้า 10-11 ส่งวันจันทร์หน้า

คณิต    orp 86 ข้อ 1/2/5/11

             orp82 ข้อ 22    ลงเล่ม 1

Eng     ทำเล่มชมพูส่งวันจันทร์

             อ่าน my world กริยา 3 ช่อง

——————————————————————————————————–

05/09/54

Eng  อ่าน My World

         นำชีทกริยา 3 ช่องมาเรียนทุกวัน

จีน   วันจันทร์ที่ 19 ก.ย. สอบปลายภาคจีน 20 คะแนน สอบบทที่ 1,2,4,5 + คำศัพท์ในห้องเรียน

คณิต  OR.P.86 ข้อ 3,4,9

         OR.P.82 ข้อ 23

อาหารไปบูรณาการพุธนี้  ข้าวหมูทอด

สุข   ทำหน้า 62-63 ส่ง พฤ.8

——————————–

06/09/54

* อย่าลืมส่งใบเข้าร่วมกิจกรรมสังคม 15 ชม.

* พรุ่งนี้ไปบูรณาการพระราม 2

* กฎและคำปฏิญาณลูกเสือพรุ่งนี้

* มิสอัญชลีให้วาดรูปเกี่ยวกับเพลงที่เต้น(เพลงพระราชนิพนธ์) ลงกระดาษรายงาน ไม่ต้องระบายสี

คณิต OR.P. 86 ข้อ 7,8,10,12 วิธีทำเล่ม 1

——————————————-

08/09/54

วิทย์(E) วันพฤหัสหน้าสอบปลายภาคตามที่แจ้งไปแล้ว วันนี้ได้ขีดเส้นใต้สำคัญๆแล้ว

คอม     สอบ computer, Internet และ word 15 ข้อ 10 คะแนน สัปดาห์หน้า

ไทย   คัดไทยหน้า 12-13 ส่งพรุ่งนี้

Math  Page 118-119 www.mastermath2010.wordpress.com

            Finish revision1,2,3,4

* พรุ่งนี้ส่งสุขศึกษา

—————————-

09/09/54

ART  แจกกระดาษ 100 ปอนด์ ให้วาดภาพจากเพลงแผ่นดินของเรา ไม่ต้องระบายสี ให้ใช้ช่วงเวลาพักกลางวันทำงานต่อเนื่องจนเสร็จ+นำสี oil pastels มา (ซื่อสัตย์นะจ๊ะ)

*         แจกใบสมัครเสริมเทอม 2

*         ใบผ้ากฐินพระราชทาน ส่งคตืน 15 ก.ย. 54

คณิต  B.P. 164,166,219,220

*        วันจันทร์แต่งชุดลูกเสือ

*        วันเสาร์มีเรียนเสริม

ENG  อ่านทบทวน My World

           อ่านชีท กริยา 3 ช่อง และนำมาเรียนทุกวัน

           แก้งานเล่มชมพู ส่งวันจันทร์

—————————————

12/09/54

Eng    อ่านทบทวน My world

            อ่่านกริยา ช่อง 1, 2

จีน       วันจันทร์หน้าสอบปลายภาค  ทบทวนในเอกสารที่แจกให้

           พรุ่งนี้นำปวศ. มาเรียนแทนไทย

คณิต    B.P. 221-222, 232-235

*         เรียนวิทย์แทนคณิต

———————————————-

13/09/54

ไม่มีจดการบ้าน

————————————————

14/09/54

*  ชมรมอินเตอร์แรคท์ ขอบริจาคเสื้อผ้าชุดลูกเสือของเล่นกระเป๋าเป้ ถุงผ้า ตุ๊กตา นำส่งที่ห้องกิจการนักเรียน 12-23 ก.ย.54

คณิต  โจทย์ปัญหา 2 ตอน พื้นที่ 5 ข้อ เงิน 5 ข้อ ลงในกระดาษรายงาน

Eng  อ่านชมพู + แก้งาน

          อ่าน My World + Sheer กริยา 3 ช่อง (ช่อง1,2)

         นำเล่มชมพู + sheet กริยา 3 ช่อง มาพรุ่งนี้

———————————————

15/09/54

Eng  อ่านเล่มชมพูให้เข้าใจ + My world

          อ่านกริยา 3 ช่อง (ช่อง 1,2) และนำ sheet มาเรียนพรุ่งนี้พร้อมเล่มชมพู

วิทย์E  วันพฤหัสหน้าสอบซ่อมสำหรับคนที่สอบไม่ผ่าน

*        แจกจดหมายเรื่องโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

Math  Send Revision 3 , Revision 4 (Next week)

             Test : Paper 1 (Multiples) Next week

            Test  Result : Grade 4/8 on web

            Searching : Math online 008,009(Thai)

——————————–

16/09/54

*  สมัคร สสวท. ชื่อผู้ใช้งาน 11101004550 รหัสผ่าน mflv(1234

*  วันเสาร์มีเรียนเสริมตามปกติ

*  วันจันทร์ ไม่แต่งชุดลูกเสือ

*  สัปดาห์หน้า งดเล่นเตรียมอ่านหนังสือสอบ

ART  แจกกระดาษให้แก้ไขงานแผ่นดิตของเรา  ทำช่วงพักเที่ยง + นำ oil pastels มา

ENG  อ่าน sheet กริยา 1 ช่อง (ช่อง 1,2)

           อ่านเล่มชมพู

————————–

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: