ป.4/7

14/6/54

คณิตอ.ท่องศัพท์หน้า1-5ทำชีทครั้งที่4
คณิต หน้า52หาคำตอบ
หน้า50ข้อ6 วิธีทำเล่ม2
หน้า51ข้อ38
* แจกจดหมายเวียนประฐมนิเทศผู้ปกครอง
* อย่าลืมเขียนท้ายใบงานที่นำเข้า
ไทย อ่านจับใจความหน้า14,16
15/6/54
*พรุ่งนี้นักเรียนสำรวมกายขณะเข้าพิธีไหว้ครู
คณิต หน้า 53
หน้า51,10,1วิธีทำ
* เเจกปฏิทินโรงเรียน1ชุด
ไทย ทำเล่มจับใจความ39 43 เฉพาะช้อยเท่านั้น

1/7/54

จีน  ศุกร์ที่8ก.คสอบบทที่1-2 20คะเเนนทบทวนสมุดเล่มฟ้า

ไทย  คืนเอกสาร2เล่มหลักภาษาเเลัอ่านจจับใจความเเละไปอ่านทบทวนมีเรียนเเต่นำมาเพื่อการตรวจจะขอเก็บตรวจในช.ม.

9/7/54

1.วันเสาร์มีเรียนเสริม

2.อ่านหนังสือ เตรียมสอบปลายภาค

3.วันจันทร์แต่งชุดลูกเสือ

4.-เเจก จม.เวียนทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจม .เวียนดูเเลการบ้าน+เรียนเสริมวันเสาร์พร้อมใบสมัครและอัตราค่าเสริมวันเสาร์

Advertisements

One Response to ป.4/7

 1. acpp42011 says:

  7/6/54
  *วันนี้นร。ป.4ยึดหลักตามวิถีประชาธิปไตยคือใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานนักเรียน
  คณิตE ท่องศัพท์หน้า1-4+ทำชีท
  คณิต แจกใบโครงการว่าที่เศรษฐีน้อยบนกระดาน4ข้อเล่ม2
  *ตรวจเช็คความเรียบร้อยเล่ม2
  จีน วันศุกร์เตรียมสมุดคัดจีนเล่มฟ้ามา1เล่ม
  8/6/54
  1. แจกใบค่าธรรมเนียมการเรียนถึงผู้ปกครองนร.
  2. ความวิริยะอุตสาหะเป็นหนทางแห่งความสำเร็จ
  3.ช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งใน

  9/6/54
  *ปรับฟอดฟริโอ้ให้เป็นของปัจจุบัน
  คณิต หน้า50-51หาคำตอบ
  หน้า50ข้อ1-2เเสดงวิธีทำเล่ม2
  ไทย ทำเเผงผังมโนทัศน์เรื่องคำนามมา1เเผ่นบอกความหมายของคำนามมา
  -ทำเล่มหลักหน้า15-17ส่งวันศุกร์ฝึกทำบ.ฝ.หน้า32

  10/6/54
  1.วันเสาร์เรียนเสริมตามปกติ
  2.วันจันทร์เเต่งชุดลูกเสือ
  3.นักเรียนที่ผมยาวควรจะตัดผม
  4.วันจันทร์นำใบกิจกรรมเพื่อนำมาคืน
  จีน เล่มฟ้า9ข้อ
  ไทย ทำคัดไทยหน้า5เขียนให้สวย
  -ทำบันทึกการอ่านให้ถึงเรื่องที่6ส่งวันจันทร“เรื่องความสุขของกะทิ”ให้ทำในกระดาษรายงานด้วยนะครับโดยบันทึกไว้หน้าเล่ม
  * วันจันทร์ให้นำหน้ากากอนามัยมาโรงเรียนเเละบรัสโซมาด้วยเเละนำผ้าหรือเศษผ้ามาด้วย

  13/6/54
  คณิต or,p.52 เขียน ป.ย.ส or,p.50ข้อ3,4,5
  วิทย์ สร้างแผนความคิด(Mind Mapping)เรื่องปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของพืช1หน้าA4ตกแต่งสี/ภาพสวยงาม
  สุขศึกษา กระดาษรายงาน ดินสอสี
  Eng ทำแบบฝึกหัดpg.13ข้อB(1-8)

  14/6/54

  คณิต E
  – ท่องศัพท์หน้า 1-5
  – ทำชีทครั้งที่ 4

  คณิต(ไทย)
  – Or, P. 52 หาคำตอบ
  – Or, P. 50 ข้อ 6, – Or, P. 51 ข้อ 7-8 (วิธีทำ เล่ม 2)

  *งานตรวจเช็คความเรียบร้อย*
  *แจกจดหมายเวียนปฐมนิเทศผู้ปกครอง
  *อย่าลืมเขียนท้ายใบงานที่นำเข้า Port Folio ว่า ชอบงานนี้เพราะ…

  ภาษาไทย
  – ทำเล่มอ่านจับฯ หน้า 14 และ 16

  15/6/54
  *พรุ่งนี้นักเรียนควรสำรวมกาย วาจาใจขณะเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
  คณิต or,p.53
  or.p.9,10,1วิธีทำเล่ม1
  *เเจกปฏิทินโรงเรียน1ชุด
  ไทย ทำเล่มอ่านจับใจความหน้า 39-43 (เฉพาะช้อยเท่านั้น)

  16/6/54
  ไทย แก้เขียนไทยครั้งที่ 2-3-4
  ทำเล่มหลักหน้า 18-19
  เตรียมสอบพูดหน้าห้อง 11-15พรุ่งนี้เเละทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมเเม้จะยังไม่ถึงเลขที่ตัวเอง
  eng คัด ENG ใน handwriting book หน้า 1,2

  17/6/54
  1 ตัดผม ตัดเล็บ ดูแลความสะอาดร่างกาย
  2 วันเสาร์มีเรียนเสริม
  3 วันจันทร์แต่งชุดลูกเสือ นักเรียนเตรียมตัวให้พร้อมรับการตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ ศมศ.
  4 อย่าลืมดูแลบำรุงต้นถั่วฝักยาว
  จีน คัดศัพท์ 5 คำในสมุดเล่มฟ้า
  ไทย สัปดาห์หน้าเตรียมสอบพูดนิทานทุกคน เตรียมตัวให้พร้อม สอบวันละ 5 คน
  English ทำแบบฝึกหัดโดยลอกจากหนังสือลงสมุดชมพูหน้า 16, 17 ข้อ A (1 – 8)

  20/6/54
  1 เด็กอัสสัมชัญมีมารยาทงาม รู้จักเเบ่งปันโอบอ้อมอารี มีน้ำใจ
  คณิต or.p.54
  or.p.51ข้อ 2,3 // or.p.52 ข้อ 5 <– วิธีทำเล่ม 2

  21/6/54
  คณิตENG ท่องศัพท์หน้า1-5 + ชีทครั้งที่ 5
  สังคม บ.ฝ.หน้า32-33
  คณิต or.p.52 ข้อ 6,7,8 วิธีทำเล่ม 1
  * แจกอัสสัมชัญสาส์น 1 เล่ม
  ไทย
  – แก้เขียนไทยในสมุดเล่มชมพู ส่งพฤหัสนี้
  – คัดไทยหน้า 6-7 ส่งวันอังคารหน้า
  – เตรียมสอบพูดนิทาน 21-25 วันพุธ(พรุ่งนี้)

  22/6/54
  ** พยายามทบทวนบทเรียน / ทำการบ้านทุกวิชาให้เสร็จ
  คณิต – or.p.52 ข้อ 9,10 / – or.p.53 ข้อ 1 —> วิธีทำเล่ม 2
  ไทย – พรุ่งนี้เตรียมเขียนไทยครั้งที่ 5 ดรุณศึกษาบทที่ 25
  – ทำเล่มหลักหน้า 26-27 นำมาพรุ่งนี้
  – เตรียมสอบพูดเลขที่ 26-30

  23/6/54
  คณิต or.p.58 62 64 65
  or.p.53ข้อ2 วิธีทำเล่ม1.
  วิทย์ อ่านหน้า9-11การตอบสนองของพืช
  eng ทำเเบบฝึกหัด15ข้อ
  ประวัติศาสตร์ อังคารที่ 28 นำงานกลุ่มวิชาประวัติศาสตร์มาเรียนแทนสังคม
  1. ให้นักเรียนไปค้นคว้าแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เลือกมากลุ่มละ 1 แหล่ง ต่อไปนี้
  1.1 แหล่งโบราณคดีถ้ำหม้อเขียว อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
  1.2 แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
  1.3 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
  2. แบ่งงานกันทำและเมื่อถึงชั่วโมงเรียน ให้นำข้อมูลที่แบ่งกันทำ มาตกแต่งในฟิวเจอร์บอร์ด*
  เขียนงานมาจากบ้านด้วยลายมือตนเอง นำงานมาทำวันอังคารที่ 28 มิ.ย. 54 (20 คะแนน)
  30/6/54
  ใกล้สอบเเล้วควรจะอ่านหนังสือให้มากๆงดเล่นทุกชนิด
  คณิต หน้า54ข้อ14หน้า55ข้อ17บนกระดาน1ข้อเล่ม2
  ไทย ทำตอน2เล่มหลักหน้า53-54
  คนที่ยังไม่ส่งเล่มอ่านจับใจความหน้าห้องพรุ่งนี้นำมาเองด้วยครับ
  อังกฤษ ให้ท่องศัพท์วันละ8คำ
  4/7/54
  คณิต หน้า50ข้อ1-6หน้า517-10
  1-3หน้า51 ข้อ7-10
  หน้า 52 ข้อ5-10
  สุขศึกษา ทำหน้า24-26
  5/7/54
  math mastermath 2010 wordpress.comworksheet1-2csendto verasasak_k@hotmail.com
  -Rutewords
  chapter1-3with parent singuties
  * เชิญชวนนักเรียนชั้น ป.4 ประกวดที่คั่นหนังสือมีข้อความเกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตท่านนักบุญมงฟอร์ตส่งองคารที่19ก.ค.54
  6/7/54
  * คืนใบตอบรับทัศนศึกษา
  *อ่านหนังสือบทเรียนให้พร้อม
  7/7/54
  * อ่านหนังสือเตรียมสอบ
  * เเจกแบบบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมให้ผู้ปกครองกรอกรายละเอียด ไม่ต้องส่งเร็ว
  19/7/54
  * เเจกสติ๊กเกอร์สำหรับเเก้ปฎิทิน
  *ไม่ควรหลงเชื่อคุยกับผู้ที่เราไม่รู้จักเเละพวกมิจฉาชีพ
  *วันพฤหัสบดีที่21ก.ค.54 เริ่มกิจกรรมบูรณาการที่เเคมปัสพระราม2นรเตรียมอาหารกลางวันน้ำอาหารเเละอื่นๆที่สัมภาระ
  คณิตอ. หน้า77-81protraetrruler e-mail homework+voard
  สังคม หน้า61-62
  คณิต or.p20,21
  20/7/54
  1พรุ่งนี้ไปทำกิจกรรมบูรณาการที่Campusพระราม2สวมเสื้อกีฬาสีปีที่เเล้ว+กางเกงวอร์ม+หมวก+ถุงมือผ้า
  2นำอาหารกล่อง+นำดื่มใส่เป้+ดินสอ+ยางลบ+ไม้บรรทัด
  3อย่าลืมต้นถั่วฝักยาวที่ปลูกไว้+ไม่มีเรียนดูแลการบ้านเลิกเรียน15.40น.
  คณิต or.p.22,23
  วิทย์ ทำโครงงานวิทย์+ให้เวลา2อาทิตย์ส่ง11ส.ค.
  22/7/54
  1.นักเรียนปรับปรุงการไปบรูณณาการของโรงเรียน
  2. เสาร์มีเรียนเสริม
  3.วันจันทร์เเต่งชุดลูกเสือ
  4. อย่าลืมทำโครงงานนวิทย์
  ไทย คัดไทยหน้า9-10
  บันทึกการอ่านตรวจเรื่องที่11ในวันอังคาร
  ทำเล่มหลักหน้า30-31
  25/7/54
  การงาน กยนำกลีบกระดาษ+กาวยูเหชยูหลอดเหลืองชนิดน้ำ+ถุงมีหูหิ้ว
  คณิตท่องหน้24
  10/8/54
  ENS projest20% of final mark due 24/8/11 on my way to school form myhome how do you to get to school?
  by car,bike,bts or walk?
  Example-I go to school every day by car.What do you go past?
  draw a picture of the places
  1.พรุ่งนี้ช่วงเช้ามีพิธีวันเเม่นร.ควรเข้าร่วมพิธีด้วยความสำรวมเเละช่วงเวลา15.00น.ขอเชิญคุณเเม่มาร่วมงานที่จะจัดในห้องเยนจนถึงเวลา15.40
  2.พรุ่งนี้งดดูเเลการบ้าน
  MathEng Page103-107ท่องVocab(10mark)www.mastermath2010wordpress.comE:mailWorksheet3.
  ไทย-เขียนไทย(สอบครั้งที่2)วันที่17/8/54ดูในเล่มชมพูมาให้พร้อม
  19/8/54
  ไทย ทำเล่มหลักหน้า42-48นำหนังสืออ่านจับใจความมาทุกวันนำมาทั้ง2เล่มสัปดาห์หน้า
  23/8/54
  คืนใบสำมะโนนักเรียนด่วน
  คณิตอ. หน้า112-115เซนท์สมุดหน้า5-7
  คณิตส่งใบงานพื้นที่วันนที่25ส.ค.
  ทำหน้า72ข้อ5,7วิธีทำเล่ม1
  25/8/54
  * คืนสำมะโนนักเรียนด่วน
  คณิต ชิ้นงานพื้นที่บ้านส่งอังคารที่30ส.ค.
  หน้า72ข้อ8วิธีทำเล่ม2
  หน้า69,34
  อังกฤษ pothe excpcise d.1f16on page31
  2 วันจันทร์ส่งสมุดจดชมพู
  26/8/54
  จีน ฝึกอ่านบทเเนะนำตัวเอง
  29/8/54
  คณิต หน้า85 87 88
  วิทย์ เตรียมกระดาษเอสี่

  31/8/54
  1.นร.ที่ผู้ปกครองไปส่งที่ Canpus เองให้พบกันที่โรงยิมเวลา 07.30น.ส่วนนร.ที่นั่งรถ ร.ร.นัดหมายเวลา 07.00น.(ห้ามlate)
  2.เสื้อกีฬาสีที่ผิดsizeนำมาเปลี่ยน
  คณิตหน้า6ข้อ1 2 5 11วิธ๊ทำเล่ม1วิธ๊ทำเล่ม1
  หน้า80ข้อ6
  วิทย์อ.31-33ส่งวันพฤหัสบดีหน้าจะมาเข้าช.ม.ข่าวเก็บ5คะเนนโดยรูปหน้า29เละ30
  1/9/54
  * ทำงานวิซาทุกวิชาให้เสร็จหากมีข้อผิดพลาดควรเเก้ไข
  * รับสมัครผู้ปกครอง (คุณพ่อ) เข้าร่วมเเข่งขันฟุตบอลในวันที่10ก.ย.54เวลา13.00-19.00น. เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
  คณิต หน้า92
  หน้า83 ข้อ 3 4 9 วิธีทำเล่ม2
  หน้า82 ข้อ 21 วิธีทำเล่ม2
  ไทย ทำเล่มหลักหน้า58-59ทุกข้อนำมาพรุ่งนี้
  วิทย์ สร้างใบงานวิทย์เรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าเเละป่าไม้
  2/9/54
  * พรุ่งนี้นร.ที่ไปรถบัสพบกันที่หน้าเสาธงก่อน7.00นหากฝนตกให้ไปรอที่ตึกเชชนหลุยส์
  *ช่วงที่ฝนตกชุกเตรียมเสื้อกันฝนมาด้วยเเละใส่ในเป้
  *ไม่อนุญาตินำหนังสือการ์ตูนมาเเละไม่ให้นำของเล่นทุกชนิดไป
  中文 วันศุกร์9ก.ย.เรียนไทยแทนจีน
  สอบปลายภาคจีนวันที่23ก.ย.54เนื้อหาสอบบทที่1,2,4,5,คำศัดพท์ห้งเรียนของฉันการบ้านบ.ฝ.เบ่มเเดงหน้า10,11
  5/9/54
  *ตั้งใจเรียน/อ่านหนังสือทบทวนเพราะใกล้สอบเเล้ว
  คณิต Or.p.92-94
  Or.p.86ข้อ12 วิธีทำเล่ม 1
  Or.p.82ข้อ22 วิธีทำเล่ม 1
  สุขฯ ทำเเบบฝึกหัดหน้า 62-63
  6/9/54
  1.วันพุธนี้ไปบูรณาการ ณ Campus พระราม2 ครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่1
  สวมเสื้อกีฬาสีเเดง กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ นำอาหารไปรับประทานเอง
  นำกระดาษรายงานไป2แผ่น อุปกรณ์การเขียนและสมุดโน้ตสำหรับดนตรี
  คณิตE page118 119 http://www.mastermath2010.wordpress.com Revise fraction 2,3 Print out Revision 1,2
  คณิต หน้า92 ข้อ1-7หน้า93ข้อ 13 22 23 หน้า94ข้อ30 วิธีทำเล่ม 2
  8/9/54
  คณิต or.p.71b.p232ข้อ1,2ใหญ่.b.p.233-235
  คอม สอบ computer,internet,word 15ข้อ10คะเเนน
  12/9/54
  1 งดการเล่นทุกชนิดให้นะอ่านหรังสือเตรียมสอบ
  2 รับบริจาคเงินทำบุญถวยผ้ากฐิน
  คณิต b.p.219,220-222,158-160,162
  วิทย์ ตรวจเช็คงานในหนังสือวิทย์ทุกหน้าเก็บตรวจ
  สุข บ.ฝหน้า65,67-70
  13/9/54
  1.งดเล่นทุกชนิดให้นัเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบ
  2.รับบริจาคถวายผ้ากระถิน.
  3.ชมรมอินเตอร์แลคขอรับบริจาคเสื้อผ้าชุกดลูกเสือของเล่นกระเป๋าเป้ ถุงผ้า ตุ๊กตานำสิ่งของไปส่งที่ห้องกิจการนักเรียน
  math Send:Revision3,4{next week}
  test Paper1[multiple]next tuesday
  test ResultG4/7 on web
  Search Math on line 008,009 [thai]
  คณิต b.p.164,166
  168ข้อ1ใหญ่ในกระดาษรายงานหาโจทย์2ตอน
  14/9/54
  1.งดการเล่นทุกชนิด ให้นร.อ่านหนังสือเตรยมสอบ
  2.พรุ่งนี้นำส่งเสริมการอ่านมาทำกิจกรรมที่1-6
  3.กรุณารักษาความสะอาด
  4.ท่องกฏลูกเสือ10ข้อให้คร่อง
  คณิตโจทย์ปัญหา2ตอนเรื่องพื้อนที่5ข้อในกระดษรายงานเเต่ละเรื่องต้องมีการ+ – คูณหาร
  15/09/54
  1.งดการเล่นทุกชนิด ให้นร.อ่านหนังสือเตรยมสอบ
  2.ส่งสงเสริมการอ่าน ด่วน
  คณิต ความเข้าใจ เรขาคณิต,พื้นที่ ,เงิน อย่างละ 5 ข้อ ตัวเลือก
  16ก.ย.54
  1.วันเสาร์มีเรียนเสริม
  2.ตัดผมให้ถูกระเบืยบวันจันทร์ตรวจ
  3.อ่านหนังสือทบทวนเตรียมสอบ*สอบกฎ 10 ข้อ
  4.วันจันทร์งดแต่งชุดลูกเสือเพราะมีการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
  中文 วันศุกร์หน้าสอบปลายภาคจีนทบทวนในเอกสารที่เเจกให้
  20/9/54
  1.อ่านหนังสือ ทบทวนเตรียมสอบ
  21/9/54
  1.อ่านหนังสือ ทบทวนเตรียมสอบ
  2.ขอเชิญชวน นร. บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(มีเพื่อนนร.นําถุงสัหรับใส่เงิน)ร.ร.จะนําเงินบริจาคมอบให้มูลนิธิ”เพือนพึ่งภา”ของสภากาดไทย
  22/9/54
  1.อ่านหนังสือ ทบทวนเตรียมสอบ งดการเล่นทุกชนิด
  23/9/54
  1.วันเสาร์มีเรียนเสริม
  2.เตรียมตัวสอบให้พร้อม
  6/12/54
  เเจกรายงานผลการเรียน+สมุดพก
  คณิตอ. หน้ 124 127 128 129 ท่องศัพท์ หน้า6 no 1-8
  คณิตเล่มส้ม 30-32

  13/12/54
  คณิต หน้า44 45 42 43 46 47 ข้อ7-10
  คณิตอ 130 139 149 150
  สังคม บ.ฝ.14-15

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: