ป.4/3

13 มิ.ย. 54                                                                                                                                                                          วันส่ง

วิทย์ –  สร้าง  Mind  Maping  เรื่องปัจจัยในการดำรงชีวิตของพืช 1  หน้า  A4  ตกเเต่งสีสวยงาม                             พุธ

คณิต – เล่มฟ้าหน้า 94  ข้อ  2,4,13,14,16

– ให้ นร. นำสมุดเหลือใช้มาคนละ 1 เล่มสำหรับทดเลข นำมาทุกวันที่มีเรียนคณิต

ไทย   – ทำแบบทบทวนบทที่ 19 หน้า 41 และอ่านทบทวน

14 มิ.ย.54

คณิต -เล่มส้ม  หน้า 51 ข้อ 1-3  ทำในสมุด     15 มิ.ย.

ไทย -อ่านจับใจความหน้า 16-17 ตอนที่ 2ทำในชั่วโมง+อ่านทบทวน

– ทำ  Mind  Mapping  บทที่ 5 ใส่กระดาษ A4                                                                                                                 15 มิ.ย.

สังคม -อ่าน  16-20

15 มิย. 54

คณิต – เล่มส้มหน้า 52 ข้อ 4-6 ทำลงสมุด

*   แจกสมุดศัพย์วิทย์ E

Math- ท่องศัพย์หน้า 1-5 , ทำชีทครั้งที่ 4       22 มิ.ย

Eng –  ทบทวนท่องอาขยานให้คล่อง สอบ จันทร์ 20/6/54

16 มิ.ย.54

คณิต – เล่มส้มหน้า   50-51                                                                                                                                                            20 มิ.ย.

中文- คัดศัพท์   5  คำลงในเล่มฟ้า

ไทย -หลักการใช้หน้า 23 ตอม 1 หน้า   25 , 26  +อ่านทบทวน

ประวัติฯ  – ทำ mind mapping หน้า 10 ลงเล่มขาว

ก.อ. – 23 /6/54 สอบวัดความรู้เรื่องการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว
* แจกปฏิทิน
17 มิ.ย.54
* – วันจันทร์เเต่งชุดลูกเสือ
* – ตัดผมตัดเล็บให้เรียบร้อย
* – ให้นักเรียนใช้วาจาที่สุภาพ
ไทย – คัดไทยหน้า ๗ ตามงานหน้า ๑-๖ ให้ทันทุกหน้าต้องมีคะเเนน
– ทำ Mind Maping ประโยคบอกเล่า,ประโยคคำถาม ,ปฏิเสธ
20 มิ.ย.54
ไทย – วันที่ 20-24,27-1 ก.ค.ให้นักเรียนไปห้องสมุดในช่วงพักกลางวันเพื่ออ่านหนังสือนอกเวลาเรื่อง “ความสุขของกะทิ”
– อ่านทบทวนบทเรียนทั้งในพาทีและดรุณศึกษา
21 มิ.ย.54
คณิต – เล่มส้ม หน้า 53-55 +สัปดาห์หน้าสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1                                                                                               22 มิ.ย.
ไทย – *อ่านจับใจความ หน้า 29-30 +อ่านทบทวน
– **การบ้านหน้า 39-42
– ***ตอนที่ 3 หน้า 40,42 +อ่านทบทวน
สังคม – หาคำพุทธศาสนสุภาษิตมา 2 ข้อความ พร้อมคำอ่าน คำแปลลงสมุดขาวและเลือก 1ข้อความ ทำลง
กระดาษ A4 ตกแต่งให้สวยงาม
22 มิ.ย.54
คณิต – เล่มส้มหน้า 56-57
วิทย์ – ทำ บ.ฝ. หน้า 32
คณิตE- ท่องศัพย์หน้า 1-5 , ชีทครั้งที่ 5                                                                                                                                             29 มิ.ย.

23 มิ.ย. 54
คณิต – เล่มส้มหน้า 52 ข้อ 7-10 ทำลงสมุด                                                                                                                                       27 มิ.ย.
中文 – วันพฤหัสบดีที่ 30 มิ.ย.สอบอ่านใบคำศัพย์ห้องเรียนของฉัน (10 คะแนน)
เล่มแดง ทำบ.ฝ.หน้า 5
ไทย- หลักการใช้หน้า 49,50,51 ทำเฉพาะตอนที่ 1                                                                                                                           24 มิ.ย.
ประวัติ-ให้นร.แบ่งกลุ่มๆละ 5 คน หาข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์ของไทย
24 มิ.ย. 54
ไทย- หลักการใช้หน้า 9-10 ทำในชั่วโมง 24 มิ.ย.
ทำ Mind mapping เรื่องคำกริยาและตกแต่งระบายสีให้สวยงาม                                                                                                     27 มิ.ย.
-วันจันทร์แต่งชุดลูกเสือ
-ขอเชิญผู้ปกครองประชุมที่ห้องประชุมหลุยส์มารี (ตอนบ่าย)
27 มิ.ย. 54
* – แจกตารางสอบ
วิทย์ – ทำ บ.ฝ. หน้า 33 (ทบทวนอ่านหน้า 9-11)
คณิต – เล่มส้มหน้า 58-60                                                                                                                                                                        28 มิ.ย.
ไทย – หลักการใช้หน้า 51
28 มิ.ย. 54
* – พรุ่งนี้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียนตัดผมทรงนักเรียนให้เรียบร้อยทุกคน
คณิต – เล่มส้มหน้า 61-63 29 มิ.ย.
ไทย – วันพฤหัสให้นำเอกสารอ่านจับใจความและหลักภาษามาเรียนด้วย
สังคม – อ่านหน้า 49-53 มาเพื่อใช้สอบวันที่ 5 กค.54 (10 คะแนน)
อ่านหน้า34-44 (ทบทวนที่เรียนวันนี้)
29 มิ.ย. 54
คณิตE – ท่องศัพท์ หน้า 1-6 , ทำชีทครั้งที่ 6                                                                                                                                            6 ก.ค.
Eng – จันทร์ที่ 4 ก.ค. 54 ให้เตรียมอุปกรณ์มาทำชิ้นงาน คะแนนเก็บ (10) เรื่องnoun (ทำในชั้นเรียนเท่านั่น!!!)
– Person นำมา!
– Animal 1 กระดาษ A4 2 แผ่น
2 อุปกรณ์ตกแต่งให้สวยงาม
3 My world of English
– Place
30 มิ.ย. 54

Eng – P. 21-22 (ลงเล่มชมพู)

– แจก sheet คำศัพท์

中文 – วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. สอบทที่ 1-2(20 คะแนน)ทบทวนในสมุดเล่มฟ้า(เล็ก)

ไทย – หลักภาษาหน้า 49-51 ตอนที่ 1,2

– การบ้านหน้า 52

**   – วันจันทร์งดแต่งชุดลูกเสือ

ประวัติ – 1 เตรียมฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 80×65 ซม.

2 ไปค้นคว้าเตรียมข้อมูลเพื่อจัดบอร์ด จะพิมพ์จะเขียนก็ได้ให้เลือกเรื่องจาก

1 แหล่งโบราณคดี ถ้ำหมอเขียว จ.กระบี่

2 แหล่งโบราณคดี บ้านเก่า จ.กาญจนบุรี

3 แหล่งโบราณคดี บ้านเชียง จ.อุดรธานี

– ทำหน้า 17, 21-22 ในหนังสือเป็นการบ้าน

กอ.  –  วันที่ 7/7/54 สอบการจัดกระเป๋านักเรียน ให้นักเรียนจัดตารางสอนให้ครบและนำตารางสอนมาทุกคน

1 ก.ค. 54

*      – วันจันทร์งดแต่งชุดลูกเสือ

– พรุ่งนี้มีเรียนเสริมวันเสาร์ตามปกติ

– วันที่  3  ก.ค. 54  เชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

– ผู้ปกครองเซ็นชื่อ เวลาเรียนในสมุดพก หน้า 8  ส่งวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 54

ไทย – หลักภาษาหน้า  53-54 +อ่านทบทวน

Eng – อย่าลืม !!  นำอุปกรณ์มาทำชิ้นงาน เก็บคะแนน [10]

3  ก.ค. 54

คณิต – ทำในสมุด

ไทย – เขียนเรียงความเรื่อง  ”  แม่ดี  ครอบครัวมีสุข ”  ใส่กระดาษรายงาน  หรือ A4  1-2 หน้ากระดาษ

จะพิมพ์หรือจะเขียนก็ได้   6 ก.ค.

– ให้นำเอกสารอ่านจับใจความ หลักการอ่านใช้มาทุกวัน       – อ่านจับใจความ ทำตอน2หน้า 41-43

– อ่านจับใจความตั่งแต่หน้า39-45 เฉลย+ตรวจทุกหน้าแล้ว+อ่านทบทวน

*  –   ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ เรื่องไม่ให้นำอาหารมารัปทานในบริเวณใต้ตึกหรือบริเวณที่ต้องห้ามและให้ทาน

หลังตึก AC 2000 เท่านั้น

– สัปดาห์นี้งดเล่นตอนเช้าให้นำหนังสือลงมาอ่านใต้ตึกเพื่อเตรียมตัวสอบ

– ป.4สอบวันที่12 และ 14กค.54  เลขที่1-25สอบแถวE(ห้อง3/5)  เลขที่26-45สอบแถวF(ห้อง3/6)

5 กค. 54

* – แจกใบทัศนศึกษาให้ส่งใบตอบรับภายในวันที่  8 ทุกคน

คณิต – เล่มฟ้าหน้า 110-111 ทำลงสมุด

สังคม- ขอให้ตั้งใจทำข้อสอบดีๆ โชคดีในการสอบนะครับ อ่านคำถามและตอบให้ตรงประเด็น

6 กค.54

คณิต- ทำในสมุด 5 ข้อ

Eng-  เขียนในสมุดeng2

Math- http://www.mastermath2010.wordpress.com

save wordsheet 1-2 (send email veerasakdi-le@hotmail.com)

– recite vocab chapter 1-3 with parent signature

7 กค. 54

* แจ้งเพื่อทราบ

-ฝ่ายกิจการนักเรียนขอความร่วมมือให้ช่วยกันรักษาความสะอาดโดยการทิ้งขยะลงถังขยะให้ถูกที่

-สัปดาห์นี้้เป็นสัปดาห์แห่งการเตรียมตัวสอบ งดการเล่น ให้นำหนังสือมาอ่าน

-ศุกร์ที่8/7/54 เชิญชวนผู้ปกครองร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา(หลังเคารพธงชาติ)

-แจกแบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

คณิต-เล่มฟ้าหน้า 211ข้อ 3, 6, 11 แสดงวิธีทำลงสมุด

ไทย-พรุ่งนี้ส่ง”แม่ดีครอบครัวมีสุข” 10 คะแนน

-ใช้ตัวอักษร อังคณานิว ขนาด16

แม่ดี ครอบครัวมีสุข

คำนำ    3-5 บรรทัด

เรื่อง   10-20บรรทัด

สรุป  คุณจะตอบแทนพระคุณของคุณแม่อย่างไรบ้าง

เมื่อเขียนจบทุกคนต้องพิมพ์ไว้ด้านล่าง

ชื่อ: ดช.__________  ชั้น_____  เลขที่____

โรงเรียน อัสสัมชัญแผนกประถม

164 ซอยสาทร11  แขวงยานนาวา

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

-เอกสารอ่านจับใจความและหลักภาษาทุกหน้า เฉลยแล้วและตรวจแล้วอ่านทบทวน

8 ก.ค. 54

*  แจ้งเพื่อทราบ

– สอบวัน 12,14  ก.ค. 54 เตรียมสอบให้พร้อม

– ร.ร. หยุดตั้งแต่วันที่  15-18 ก.ค. 54  เปิดเรียนวันที่  19 ก.ค. 54

ไทย – * ทำข้อสอบด้วยความรอบคอบควรตรวจทานก่อนส่งจะได้ไม่ผิดพลาดเขียนตัวอักษรให้ชัดเจน

**    – พยายามบอกความหมายของคำ , ประโยคบอกคำที่มีอยู่ในคำ ประโยค พร้อมยกตัวอย่างของเเต่ละชนิดให้ได้

ขอให้ทุกคนดีโชคดีในการสอบ

*      – วันที่ 20/7/54 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาจะมาตรวจ สุขภาพ

19 ก.ค. 54

Sci – My World of Science P.15-16                         due tomorrow

คณิต-เล่มส้มหน้้า20-21

-เล่มฟ้า หน้า 32  ทำลงสมุดพร้อมวาดรูป           20 ก.ค.

ไทย -อ่านพาทีบทที่ 6 หน้า 89-104

-อ่านอักษรควบ-อักษรนำ หน้า 64-67เพิ่มเติมความรู้

-ส่งเรียงความ” ข้าวไทย เด็กไทย”  ทุกคน ภายในสิ้นเดือนก.ค. ใส่กระดาษ A4 ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ส่งงาน  เด็กชาย _____________ ชั้น ป ๔/๓

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

ที่อยู๋โรงเรียน ๑๖๔ ซอยสาทร๑๑ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์  ๐๒-๖๗๕๖๙๗๒

ที่อยู่อาศัย___________________ โทรศัพท์____________

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา มิสณัทปภาอร มหานิล โทรศัพท์ ๐๘๙-๙๒๗๒๗๕๐

-อ่านจับ ทำบ.ฝ. หน้า 8-10 เฉพาะตอนที่ 1,3,4

สังคม-โครงงาน<สำรวจพลเมืองดีในชุมชน>

1  ให้ไปสำรวจพลเมืองดีมา1คน

2  พร้อมนำรูปถ่ายและข้อมูลมาด้วย เตรียมมาอาทิตย์หน้า

ให้เตรียมข้อมูล

1  พลเมืองดีมีลักษณะอย่างไร

2  จงบอกตัวอย่างของพลเมืองดีในชุมชน

3 นักเรียนสามารถนำแนวปฎิบัติของพลเมืองดีมีทำอย่างไร

ให้ยกตัวอย่าง 4 ข้อ

– ทำหน้า60-61

*  – 1 ทัศนศึกษาวันที่ 27 ก.ค. 54  การแต่งกาย กางเกงนักเรียน&เสื้อพละ รองเท้าพละ

2 บูรณาการวันที่26 ก.ค.  54 การแต่งกาย เสื้อกีฬา&กางเกงพละขายาว&รองเท้าพละ

น.ร.ต้องนำต้นกระเพราขาวไปปลูก&นำขวดน้ำ1ลิตร เจาะรู เหมือนบัวรดน้ำ ที่ฝาขวด

20 ก.ค. 54

คณิต – เล่มส้มหน้า 22-23

– เล่มฟ้าหน้า 33  ทำลงสมุด  พร้อมวาดรูป                                                                                                                                                   21 ก.ค.

วิทย์ – ทำโครงงานวิทย์  ( ให้เวลา 2 อาทิตย์)                                                                                                                                                        11 ส.ค.

Math –  Protractor + Vocab                                                                                                                                  } Page    78-81

E – mail  ( Homework )

ไทย – แจกใบงาน 1 ใบส่ง 22 ก.ค. 54

– พรุ่งนี้นำดรุณ + พาที + อ่านจับใจความ  มาเรียน

Eng – ท่องศัพท์ จาก Sheet ที่แจก ให้  3  หน้า

*  สอบเก็บคะแนน 10  คะแนน  [Dictation]  [  * จ.  1 ส.ค. ]

21 ก.ค. 54

จีน – คัดจีนบทท่ี 4

ไทย – อ่านพาที บทท่ี  6 + ดรุณบทท่ี 29 + ลายเซ็นผู้ปกครองทุกหน้า +  ท่องศัพท์

– อ่านจับใจความหน้า 8,10 ตอน 1

***** – ม.สมชาย ป่วยผ่าตัดทางสมองเเละมีครูมาแทนเรียบร้อยแล้วหากผู้ปกครองท่านใดประสงค์จะไปเยี่ยม  ขณะอยู่ ร.พ. ธนบุรี 1  ชั้น  12B ห้อง 1224

ประวัติฯ – ให้ น.ร.ไปค้นควาเกี่ยวกับบุคคลดังต่อไปนี่

1. พ่อขุนศรีอินทราทิิิิิตย์

2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

3. พระมหาธรรมราชาท่ี  1

พร้อมหาคำตอบ : 1. ผลงานท่ีสำคัญ                                                                                                                                    เตรียมข้อมูล

2. ประโยชน์ของผลงานต่อชาติ                                                                                                       }     พร้อมคำตอบ

3. การนำไปประประยุกต์                                                                                                                         มา  [11 ส.ค. 54]

ก.อ. – นำกลีบ กระทง + ถุงพลาสตติก มีหูหิ้ว+กาวUHU นำ้ [ หลอดเหลือง]  มาทำงานต่อใน  วันท่ี

28/7/54

22 ก.ค. 54

ไทย – หลักการใช้หน้า 30,31,32,33

– สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป สอบท่องอาขยาน + สอบพูดหน้าห้อง  (เล่านิทานอีสป)

23 ก.ค.54

* พรุ่งนี้เตรียมพร้อมที่จะไปเรียนบูรณาการที่แคมปัสพระรามสอง

Eng- ท่องคำศัพย์3 หน้าให้คล่องเตรียม Dictation( เก็บคะแนน10)

วิทย์-อ่านหน้า34-50 (หน้า 51-56 ทำบฝ.ด้วย)จันทร์หน้า

ไทย-อ่านจับใจความหน้า 36-38 เฉลยแล้วและอ่านทบทวน

-เลขที่ 29,24 ไม่นำดรุณมาเรียนหลายครั้งแล้ว

-อ่านทบทวนในดรุณบทที่32,34 และลายเซ็นผู้ปกครองทุกหน้า

* พรุ่งนี้งดเรียนดูแลการบ้านและติว

28 ก.ค.54

*พรุ่งนี้นำคณิตEngพร้อมสมุดศัพย์มาเรียนในชั่วโมงส่งเสริมการอ่าน

คณิต- เล่มส้มหน้า25-28                                     29ก.ค.

Eng- จันทร์ 1 ส.ค.  Dictation เก็บคะแนน 10 คะแนน <15 คำ และ 5 ประโยค>

*ทบทวนคำศัพย์ 3 หน้า ที่แจกให้ไปทุกวัน

จีน – วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. ให้นร. เตรียมรูปภาพที่อยู่ในห้องเรียนของฉัน 6 ภาพ ขนาด9*9 เซนติเมตร, กาว, สีเมจิก, อุปกรณ์ตกแต่งให้พร้อม  20 คะแนน

*การบ้านในสมุดเล่มฟ้า 2 จบ

ไทย- หลักการใช้ภาษาหน้า 34,42,43 พรุ่งนี้นำมาด้วย

*สอบท่องอาขยานและพูดเล่านิทานอีสป   20 คะแนน

ประวัติ-พรุ่งนี้อย่าลืมเตรียมข้อมูลสังคมมาสอบแทนชั่วโมงไทย

ก.อ.  -นำกลีบกระทงและกาวuhu มาทำงานต่อวันที่ 4/8/54 ห้ามลืม

29 ก.ค. 54

*  แจ้งเพื่อทราบ  *

–  วันพรุ่งนี่มีเรียนเสริมวันเสาร์ตามปกติ

– วันจันทร์แต่งชุดลูกเสือ มี สอบกฎเเละคำปฏิญาน ( เตรียมท่องให้ได้ )

Eng – จ. 1 ส.ค. Dictation เก็บคะแนน 10 คะเเนน  * ท่องศัทพ์  3 หน้าท่ีแจก

ให้คล่องค่ะ !!

– *  นำ Alddin  มาเรียนทุกวัน

– *  ฝึกพูตั้งคำถาม + ตอบ เร่ือง Present  Perfect  P.23 , 24  ( จะมีสอบเก็บคะแนน )  ” Speaking ”

สังคม – ทำหน้า 65

Math – Page 82 – 87   (  ท่อง  Vocab )  1-4

1 ส.ค. 54

* – พรุ่งนี้นำ ก.อ. มาเรียนแทน คณิต  อย่าลืมนำกลีบนำกลีบกระทง + กาว มาด้วยนะครับ

* –  วันพุธท่ี 3/8/54 ไปเรียนบูระณาการท่ีแคมปัส พระราม 2

Eng – * อ่านทบทวน Aladdin 3 บทเตรียมสอบ [เก็บคะแนน 10 คะแนน]  Reading

วิทย์ – ทำ บ.ฝ. หน้า 57-60                                                                                                                                                                  8 ส.ค.

คณิต – เล่มส้ม  หน้า 27-33

ไทย – อ่านพาทีบทท่ี  7 + ทบทวน อ่านจับใจความหน้า 11-13 ตอน 1 ,3 , 4

– สอบพูดเล่านิทาน 10 คะแนน  [ต่อ]  พูดเสียงดังฟังชัด

2 ส.ค. 54

* – แจ้งเพ่ือทราบ

1 – ฝ่ายกิจการนักเรียนแจ้งเรื่องดังนี้

1.1 – ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นไปส่งนักเรียนท่ีหน้าห้องหรือในห้องเรียนฝ่าฝืนจะหักคะเเนนจิตพิสัยนักเรียน

1.2 – ขอความร่วมมือในการรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะบริเวณโรงเรียน

2 – พรุ่งนี้ไปเรียนบูรณาการที่แคมปัสพระรามสอง ใส่กางเกงพละ, เสื่้อกีฬาสี, รองเท้าพละ นำเครื่องเขียน,อาหาร,น้ำ ไปเอง

ไทย-อ่านจับใจความหน้า 20,21,23,25 ข้อ 6 งานเก่าหน้า 33,35-38,46,48,50 ตอน 1,2

-อ่านทบทวนพาทีบทที่ 6,7 ดรุณบทที่ 29, 32, 34 ลายเซ็นผู้ปกครองทุกหน้า

-นักเรียนที่สอบพูดเล่านิทานอีสปไม่ผ่านได้แก่เลขที่ 3,10,29,30,31,33,34,36,37,38,42,43 ให้เวลามา 3 เดือน กว่าแล้วผู้ปกครองช่วยเอาการด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

sci(E)-My world of Science P20-23 Part C,E Due Next Tuesday

*- แจกจดหมายเวียน 1 ฉบับ

*-แจกใบรายงานผลการเรียน

4 ส.ค. 54

คณิต-เล่มส้มหน้า 34-47                               8 ส.ค.

Eng- ท่องVerb 3 ช่อง 3 หน้า ให้คล่องเตรียมสอบ

-อ่านทบทวน Aladdian 3 บท ให้คล่อง เตรียมสอบ

*   – แจกจดหมายเวียนส่งใบตอบรับส่งคืนพรุ่งนี้ทุกคน

*   -พรุ่งนี้นำ Math(E) มาเรียนแทนชั่วโมงดนตรี

ไทย-สอบเขียนไทย 10 คำ 10 คะแนน และอ่านทบทวนและฝึกเขียนบ่อยๆ

-หลักการใช้หน้า 39-41 และอ่านทบทวน

-สอบท่องอาขยาน และเล่านิทานอีสปให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้ เพราะให้เวลาเกือบ 4 เดือนแล้วค่ะ

5 ส.ค. 54

* – วันจันทร์แต่งชุด ลูกเสือ

Math Eng. – Page  94-97  ท่อง Vocab [ 10 Mark ]

http://www.mastermath 2010.woardpress.com

Eng – ท่อง Verb 3 ช่อง 3 หน้า ให้คล่อง

-อ่านทบทวนAladdin( เตรียมสอบเก็บคะแนน 10)

-ฝึกพูดถาม-ตอบ P 23-24 เตรียมสอบ Speaking (Present Perfect) คะแนนเก็บ 10

ไทย-หลักการใช้หน้า 46-48

-วันจันทร์สอบเขียนไทย

8 ส.ค. 54

* – ส่งใบสำรวจทำบัตรประชาชนด่วนพรุ่งน่้ีทุกคน

วิทย์ – อ่านหน้า 61-72                                                                                                                                                                                                                 10 ส.ค.

คณิต – เล่มส้มหน้า  68-69

ไทย – พรุ่งนี้นำคัดไทยมาสอบห้ามลืม !! **

– พักกลางวันให้ตามสอบอ่านเนื้อเรื่อง

– อ่านทบทวนในพาที + ดรุณทุกบท

9 ส.ค. 54

1. วิทย์ [E] – วันจันทร์ท่ี 19 ก.ย. [ใน ชม. ไทย] จะสอบกลางภาคเก​็บคะแนน 20 คะแนน เนื้อหาสอบ

Air  Respirtory  System  [หน้า 1-26 ] สอบใน ชม. เริ่มทบทวนได้แล้ว

คณิต – เล่มส้มหน้า 70-71

– เล่มฟ้าหน้า 35 ,50 ข้อ 2 ทำลงสมุดพร้อมวาดรูป

* – แจกบัตรประจำตัวนักเรียนแล้วทุกคน

ไทย – สอบคัดไทย + สอบอ่านจากใบงาน

– * เตือน !!!วันพฤหัสนี้ อย่าลืมเตรียมข้อมูลประวัติ มาทำงานใน ชม.

2. วิทย์ [E] – ใบงาน mind map ส่ง  อังคาร หน้า

10 ส.ค. 54

ENS – Project  20%  for  final  Mark  On  my  way  to  school  form  my  home.

How  do  you  get  to  school  ?  by car , bike , BTS , or  walk?

1.  Example – I  go  to  school  everyday  by  car

What  do  you  go  past  everyday  on  your   way  to  school ?

2. Example – I drive  past  a FamliyMart  everyday  on  my  way  to  school .

Name  5  Thing  you  go  past  .  Draw  a  picture  of  the  places.

Due  24/8/54

คณิต – เล่มฟ้า  หน้า  52 , หน้า  155 ทำลงสมุด

วิทย์ – อ่านหน้า  61-72 (ส่งโครงาน)                                                                                                                                                                                        17 ส.ค.

ART – ให้ น.ร. วาดภาพ ”  แม่ของฉัน ” ลงในสมุดวาดเขียน  ไม่ต้องระบายสีหากวาดไม่เสร็จ ให้ใช้เวลาช่วงพักกลางวัน

มาวาดต่อแล้วเก็บสมุดไว้ในห้องเรียน        แต่นำสี Oil pasts มาใน ชม. หน้า

Math(E) -Page  103-107 ท่อง  (Vocab)  10 marks

E-mail   Worksheet 3  www.mastermath2010.wordpress.com

Eng – พรุ่งนี้นำคัดอังกฤษ มา    *ห้ามลืมเด็ดขาด!!!!*  เก็บคะแนน writing  10 คะแนน   ให้คัดถึงหน้า 10

16 สค 54

วิทย์(E) – วันอังคารหน้าสอบกลางภาค ดังที่แจ้งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทบทวนมาให้ดี นำดินสอ 2b มาด้วย

– Air

– Respiration in plants

– Respiration in animals

– Human Respiratory system

*- เตรียม Math(E) มาเรียนวันพฤหัส

คณิต – เล่มส้มหน้า 72 ข้อ 1-3 ทำลงสมุด 17 สค

-ทำใบงานเรื่องแผนภูมิ (10 คะแนน ) ส่งวันจันทร์หน้า

ไทย – ตามสอบอ่านจับใจความจากเนื้อเรื่อง ให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้ 10 คะแนน

– สัปดาห์นี้สอบจดหมายและเรียงความ ให้ฝึกตีซอง จ่าหน้าซองทั้งผู้รับ ผู้ส่ง

สังคม-ทำหน้า 77

* – ส่งใบตอบรับจดหมายเวียนพรุ่งนี้ทุกคน

17 ส.ค. 54

คณิต – เล่มส้มหน้า 73-75 + พรุ่งนี้นำ คณิต [E] มาเรียนแทน คณิต

วิทย์ – ทำกิจกรรมหน้า 73,75                                                                                                                                                                                   22 ส.ค.

ART – ระบายสีภาพแม่ในสมุดวาดเขียนในช่วงพักกลางวัน  น.ร. ต้องนำสี  Oil  pastels   มาทุกวัน

[สมุดวางไว้หลังห้องเรียน]              พุธหน้าตรวจ

ไทย – พรุ่งนี้สอบเขียนจดหมาย     ห้ามขาดสอบ

ดูตัวอย่างการเขียน  จม.  ในเอกสารหน้า  60-61

18 ส.ค. 54

Math Eng. – Page 108-111 เซ็นต์ สมุด [Vocab]  Chapter 5,6,7

E-mail  worksheet 3 /worksheet 1-2

ไทย – วันจันทร์ให้นำบันทึกการ 10 เรื่อง        5  คะแนน

มาส่ง    เลขท่ี  3,6,11,15,21,23,35,39,27,28,29,41,42,44

– วันอังคารสอบเขียนเรียงความ  เตรียมสอบ

– คัดไทยหน้า 13-14  วันจันทร์ส่งคัดไทยทุกคน

– บันทึกการอ่านทยอยอ่านให้ครบ 20 เรื่อง  หน้าสุดท้ายต้องบันทึก  “ความสุขของกะทิ”   เปิดเทอม 2 ส่งจะได้ไม่มีงานค้าง

แจ้งเพื่อทราบ

1. – ใส่เสื่อกีฬาสีแดง  กางเกงพละ  รองเท้าพละ

2. – นำอาหาร + นำ้ไปกินเอง

3. – นำไม้ปิงปอง + ลูกปิงปอง/  ไม้แบดมินตัน + ลูกขนไก่  ไปด้วย

4. – นำหนังสือดนตรีไปด้วย

* – แจกสมุดพกให้ผู้ปกครอง + นักเรียน เขียนความคิดเห็น หน้า23  ส่งคืน ครูวันจันทร์ท่ี  22/8/54

* – สอบกฏ และ คำปฏิญาณ พรุ่งนี้

22 สค. 54

วิทย์- ทำกิจกรรม 2 หน้า 75                       ส่ง 24 สค

คณิต-เล่มฟ้าหน้า 156 ข้อ 5 ใหญ่ แสดงวิธีืทำลงสมุด                          23 สค

-เล่มส้มหน้า76-79                                                                           23 สค

-ทำโมเดลบ้านดังนี้

1 ทำแผนผังบริเวณบ้านใส่กระดาษ A4                                        29 สค

2 แสดงวิธีหาพื่นที่ของข้อ1ใส่กระดาษรายงาน

*ข้อ1-2ตามตัวอย่างที่ติดตรงประตูห้องเรียน

3 ทำโมเดลบ้านให้มีขนาดเท่ากับข้อ1(ยังไม่กำหนดส่ง)

ไทย-อ่านทบทวนในเอกสาร(ลายเซ็นผู้ปกครอง)

-พรุ่งนี้สอบเขียนเรียงความ

-ตามงานเก่าหน้า50-51ตอน1-2ให้เสร็จ

*- พรุ่งนืี้เตรียมเงินมา20บาท เพื่อซื้อถุงมือเต้นในงานกีฑาสี

*-วันพฤหัสที่25เตรียมเงินค่าอาหารกลางวันมา30บาท

*-แจกสำมโฯนักเรียนให้ผู้ปกครองตรวจสอบ และแก้ไขให้ถูกต้อง ด้วยปากกาสีดำ

23 ส.ค. 54

วิทย์(E)- ให้หาศัพย์พร้อมเขียนคำแปลหน้า 28-33 ในเล่ม my world

ไทย      – ตามงานคัดไทยหน้า 7-9 ให้เสร็จภายในวันศุกร์นี้

-ตามงานในเล่มอ่านจับใจความให้เสร็จขณะนี้เหลือแค่หน้า 24,25,51-52 ที่ยังไม่ได้ทำ นอกนั้นทำทุกหน้าแล้ว

สังคม –  ทำหน้า 86 และทำหน้าที่เหลือให้หมดเล่ม

* – พรุ่งนี้นำศิลปะมาเรียนแทนคณิต นำสี oil pastelsมา

24 ส.ค.54

*- แจ้งให้ทราบ

1- พรุ่งนี้ไปแคมปัสพระรามสอง แต่งกายเหมือนเดิมไม่ต้องนำอาหารกลางวันไปทาน

2-นำหนังสือดนตรีไปด้วย

3-วันศุกร์ใส่เสื้อพละและกางเกงนักเรียน รองเท้าพละมาเรียน

วิทย์-อ่านหน้า 34-72                                                                                                                                                                                                      29 สค.

Math(E)- Page 112-115 (เซ็นต์สมุด vocab) 10 marks

26 ส.ค.54

*  –       แจ้งเพื่อทราบ

1. – วันจันทร์แต่งชุดลูกเสือ

ไทย – หลักการใช้ หน้า55-59  ตอน 1

29 ส.ค. 54

วิทย์ – เตรียมกระดาษ A4  1 แผ่น สีไม้                                                                                                                                                                                   พุธ

– หาคำขวัญการอนุรักษ์  สัตว์ป่า – ป่าไม้

– สร้างงาน 1 ชิ้น  5 คะเเนน

คณิต – เล่มส้ม หน้า  80-83

– โมเดลบ้านพร้อมใบงาน  ส่ง 1 ก.ย. 54

ไทย – พรุ่งนี้ ห้ามทด  สอบเขียนเรียงความ

– อ่านจับใจความเฉลยและตรวจครบทุกหน้าแล้ว น.ร. คนใดยังค้างงานหน้าไหนตามงานให้ครบและนำส่งภายใน

วันพุธ ท่ี  31  ส.ค.  54

– ส่งบนทึกการอ่านพรุ่งนี้  ทุกคน

30 ส.ค. 54

คณิต – เล่มส้มหน้า  72  ข้อ  7-10 ทำลงสมุด

ไทย – เลขท่ี  15,27,29,31,34,40  พรุ่งนี้นำบันทึกการอ่านมาส่งด้วย

– ตามงานเก่าเล่มหลักการใช้ให้เสร็จ

– คัดไทย หน้า 10-11  ส่งวันศุกร์ท่ี  2 ก.ย. ตามงานเก่า + ระบายสีให้เรียบร้อย

สังคม – ทำ 10 ข้อ + อ่านทบทวน

วิทย์[E] – การบ้าน My world หน้า  31-33  ส่งอังคารหน้า

– อ่านทบทวนดูรูปหน้า  29-30 สัปดาห์หน้าจะสอบเก็บคะแนน 15 คะแนน

– ขีดเส้นใต้แปลศัพท์ หน้า 34-40มาล่วงหน้า

31 ส.ค. 54

คณิต – เล่มส้มหน้า 84-85 +พรุ่งนี้อย่าลืม  ใบงานและโมเดลบ้านมาส่ง

ART  -ออกแบบภาพ “แผ่นดินของเรา”  ลงในกระดาษรายงาน + นำสี   Oil  pastels

Math.Eng – Page 116-117 :   http://www.mastermath2010.wordpress.com

Faction , Revsion 1 , Revsion 2

1 ก.ย. 54

* – พรุ่งนี้ใส่กางเกงนักเรียน + เสื่อพละ + รองเท้าพละ

วิทย์ [E] – ** ขอแจ้งกำหนดการสอบปลายภาค

วันที่ 13 ก.ย. 54  เนื้อหาสอบ หน้า 28-39

–  Transprot system in plants

–  The circulatury system in humans

–  blood

–  blood vessels

–  Heart

2. – อย่าลืมทบทวนรูปหน้า 29-30  สอบย่อยสัปดาห์หน้า [แจ้งแล้ว]

คณิต – เล่มส้มหน้า 87-88

Eng – อ่านทบทวน Aladdin 22 ข้อ ทบทวนเตรียมสอบ พ. 7 ก.ย. 54 [ * ท่อง กิริยา 3 ช่อง ทุกวัน ]

จีน – ฝึกท่องบทแนะนำตนเอง บ.ฝ. เล่มแดง หน้า 8,10

* – รับสมัครผู้ปกครองเตะฟุตบอลวันเสาร์ท่ี 10 ก.ย. เวลาบ่าย ถึง ทุ่ม ณ สนามฟุตบอล โรงเรียน อัสสัมชัญแผนกประถม ผู้ปกครองท่ีสนใจ

กรุณาตอบกลับภายในพรุ่งนี้

2 ก.ย. 54

1  พรุ่งนี้งานกีฬาสีทุกคนปฎิบัติดังนี้

1.1 ใส่เสื้อกีฬาสีฟ้า กางเกงพละ รองเท้าพละ

1.2 คนที่นั่งรถบัสกับมิสรายงานตัว 7.00 น ที่หน้าเสาธง

2    วันจันทร์ที่ 5 กย 54 ไปเรียนบูรณาการที่แคมปัสพระรามสอง

2.1 ใส่เสื้อสีฟ้า กางเกงพละ รองเท้าพละ

2.2 นำอาหารไปทานเอง นำหนังสือดนตรีไปด้วย

ไทย – คัดไทยหน้า12 ตามงานเก่าหน้า 1-11,13,14 ให้เสร็จ

 

 

 

 

 

Advertisements

2 Responses to ป.4/3

  1. แม่น้องธีธัช (ซัน) says:

    วันพฤหัส 30 มิย. – 2 กค. ที่ไปเข้าค่ายหัวหน้าหมู่ลูกเสือ ไม่ทราบว่า ห้อง 4/3 มีใครไปบ้างค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: