ป.4/2

13/6/54

เลข เล่มฟ้าหน้า 94 ข้อ 2,4,14,15,16 ส่ง  15มิ.ย.

l

วิทย์ เตรียมทดสอบปฏิบัิติงานกลุ่มวิทย์ * หน้า23-24สร้าง (mind mapping) ใช้กระดาษหน้า A4 ตกเเต่งสีสวยงามเรื่อง ปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืช

* ให้ไปเพาะพริกสวนมาคนละ1ต้นใส่่ถุงดำเล็กเลย
* แจก จม.1ฉบับ

ประวัติ Mindmap หน้า 10

********************************

14/6/54

คณิต E    ท่องศัพท์หน้า 1-5  ทำชีทครั้งที่ 4  ส่ง  21 มิ.ย.54

ไทย ส่งใบงานสนทรภู่ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 54

*********************************

15/6/54

1. พรุ่งนี้มีพิธไหว้ครูอย่ามาสาย

2. พรุ่งนี้นัาไม้แบตมาเรียน+ลูกขนไก่มาเรียน

คณิต เล่มส้มหน้า 51 ข้อ 1,2,3

สังคม อ่านหน้า 16-26

ไทย 1 ทำอ่านจับใจความ  หน้า 39-40

2 อ่านคำศัพท์ภาษาพาที  บทที่ 5  เพื่อสอบเขียนไทยในวันศุกร์ที่ 17

______________________________________________________________________________________________

16 มิ.ย. 54

ไทย ทำการใช้หน้า 20-21

คณิต เล่มส้มหน้า 52 ข้อ 2-6 ทําลงสมุด ส่ง 17 มิ.ย. 54

*************************************

17/6/54

* แนะแนว 1 ใบ

* ใครผมยาวให้ไปตัดผม ตัดเล็บให้เรียบร้อย ขัดรองเท้าเข็มขัด
เลข เล่มส้มหน้า 50-51

* ห้าม น.ร. นำเกมส์หรือของเล่นทุกชนิดมาโรงเรียน

____________________________________________________________________________________________________________

20 มิ.ย. 54
เลข เล่มฟ้าหน้า 211 ข้อ 1,5,8 ทำลงในสมุด ส่ง 22 มิ.ย.

ประวัติ ไปศึกษาเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
___________________________________________________________________________________________________________________________
21/6/54
คณิิตE ท่องศัพท์หน้า 1-5 ทำชีทครั่งที่ 5
เลข สัปดาห์หน้าสอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1
* แจกหนังสืออัสสัญชัญสาส์น 1 เล่ม
__________________________________________________________________________________________________________________________
22/6/54
เลข เล่มส้มหน้า 53-57  ส่ง 23 มิ.ย.
สังคม ไปหาคำที่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตมาคนละ 2 ข้อความพร้อมคำอ่านคำเเปลใส่สมุดเเละเลือก 1 ข้อความทำลงในกระดาษ A4 ตกเเต่งให้สวยงาม
วิทย์ ทำ บ.ฝ.หน้า 32 + อ่านหน้า 9-11
____________________________________________________________________

23 มิ.ย. 54

จีน วันพฤหัสที่ 30 สอบอ่านใบคำศัพท์ห้องเรียนของฉัน (10 คะแนน)

การบ้าน บ.ฝ. เล่มแดง หน้า 5

ไทย วันศุกร์นำหลักการใช้มาเรียน

คณิต เล่มส้มหน้า 52 ข้อ 7-10 ทำลงสมุด ส่ง 24 มิ.ย.

___________________________________________________________________________________________________________

24 มิ.ย. 54

* ตัดผม ตัดเล็บ ขัดรองเท้า ลูกเสือ นักเรียน  หัวเข็มขัด

* วันเสาร์ขอเชิญผู้ปกครองประชุม ที่ อสช บางรัก เวลา 13.00 น.

* วันเสาร์นี้ งดเรียนเสริม + แจกชีท

* แจกตาราง + เนื้อหาสอบ 1/54

* เหลือเวลาเรียนอีก 10 วัน จะสอบครั้งที่ 1 ให้ทบทวนบทเรียนเตรียมตัวให้พร้อม

____________________________________________________________________________________________________________

27 มิ.ย. 54

คณิต เล่มสน้มหน้า 59-60

ประวัติฯ 1. ฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 80×65 ซม.

2.1 แหล่งโบราณคดี ถ้ำหม้อเขียว จ. กระบี่

2.2 แหล่งโบราณคดี บ้านเก่า จ. กาญจนบุรี

2.3          ”                  บ้านเชียง จ. อุดรธานี

(เลือก 1 เรื่อง) + ทำหน้า 17,21-22

วิทย์ คาบต่อไปเตรียมสีมาสร้างงานกลุ่มเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

______________________________________________________________________________________________________________

28 มิ.ย. 54

* ท่องศัพท์ในชีท คำที่ 1-20 จะเขียนวันที่ 1 ก.ค. 54

* พรุ่งนี้ถ่ายรูป แต่งตัวให้เรียบร้อย

Eng วันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 54 สอบชิ้นงานคะแนนเก็บ (10) เรื่อง Nouns แบ่งเป็น Person/Animal/Thing/Place

เตรียม !!! 1. กระดาษ A4 2 แผ่น

2. อุปกรณ์ตกแต่งให้สวยงาม

คณิต (E) ท่องศัพท์หน้า 1-6,ทำชีทครั้งที่ 6

การงานฯ วันที่ 5/7/54 สอบการจัดกระเป๋านักเรียน ให้นักเรียนจัดตารางสอนมาให้ครบและนำตารางสอนมาทุกคน

_____________________________________________________________________________________________________________

29 มิ.ย. 54

คณิต เล่มส้มหน้า 61-67

สังคมฯ อ่านหน้า 49-53 เพื่อใช้สอบวันพุธหน้า (10 คะแนน) อ่านทบทนหน้า 34-44

จีน วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 54 สอบบทที่ 1-2 (20 คะแนน) ทบทวนในสมุดเล่มฟ้า

ไทย 1. ท่องอาขยานเรื่อง “พฤษภกาสร” ในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้า 151 เพื่อสอบท่องอาขยานหลังสอบครั้งที่ 1

_____________________________________________________________________________________________________________

6 ก.ค. 54

* แจกปฏิทิน
วิทย์E  Answer the question on  the  Activity   Time p.10

เลข ทำในสมุด 6 ข้อครูบอก+เเต่งโจทย์ความน่า่เชื่อถือ 5 ข้อ

__________________________________________________________________________________________________________

29/7/54

*  ท่องศัพท์ 19-15 ตั้งแต่ Supporting-detail-festival ส่ง 5 ส.ค.

Eng จ.1ส.ค. Dictation เก็บคะเเนน 10 คะเเนน (ท่องทบทวน sheet 3 หน้าทั้งหมดให้คล่อง!!!) +ให้นำ Aladdin มาทุกวัน

คณิต เล่มส้มหน้า 34-40 ส่ง 1 ส.ค.

* วันศุกร์ที่ 5 ส.ค. 54 เรียนคณิตเเทน art

___________________________________________________________________________

1 ส.ค. 54

* แจก จม. 1 ฉบับ

* พรุ่งนี้อย่าลืมนำถุงพลาสติกมา 1 ใบ เพื่อใส่รองเท้าที่เลอะ

* อย่าลืมนำหนังสือดนตรีมา

* อย่าลืมนำตลับเมตรมากลุ่มละ 1 อัน

คณิต เล่มฟ้าหน้า 155 ข้อ 1-5 ทำลงสมุด

Eng อ่านทบทวน Aladdin 3 บท เตรียมสอบเก็บคะแนน Reading (10 คะแนน)

วิทย์ อ่านหน้า 34-56 (ทำ บ.ฝ. หน้า 57-60) ส่ง 8 ส.ค.

* ทำการ์ดแม่ลูกผูกพัน ส่งพฤหัสนี้

ประวัติฯ ให้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัย 3 ท่าน มีดังนี้

1. พ่อขุนศรีอินทราทิตย์

2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

3. พระมหาธรรมราชาที่ 1

ทั้ง 3 ท่านต้องหาข้อมูล 1. ผลงานที่สำคัญ

2. ประโยชน์ของผลงานต่อชาติ

3. การนำไปประยุกต์ใช้

* นัดสอบ จ. 15 ส.ค. 54

____________________________________________________________________________________________________________

3 ส.ค. 54

* แจกผลการเรียน

*ส่งการ์ดวันแม่ทุกคน

คณิต เล่มส้มหน้า 42 – 47

ไทย คัดไทยหน้า  ๙ – ๑๒ ส่ง วันศุกร์

วิทย์ e  My  world  of  science  P.21-22 Past C,D,E  due  next  wednesday

____________________________________________________________________________________________________________

4 ส.ค 54

*เเก้ศัพท์คำละ 2 ครั้ง

ไทย 1.อ่านคำศัพท์ดรุณศึกษาบทที่ 9 สอบเขียนไทยในวันศุกร์ นำสมุดเขียนไทยมาเรียน   ส่ง 5 ส.ค.54

2.ทำหลักการใช้หน้า 41 (วันศุกร์ที่ 5ส.ค.54 นำการใช้มาเรียนด้วย)   5ส.ค.54

คณิต  เล่มฟ้าหน้า 35 ทำลงสมุด

____________________________________________________________________________________________________________

5 ส.ค. 54

* ตัดผมให้เรียบร้อย ถ้าใครไม่ตัดจะส่งไปตัดซึ่งจะแพงมาก

* ตามงานเก็บต่างๆทุกวิชา

* ท่องศัพท์คำที่ 16-35 ตั้งแต่ Dictionary-haiku เขียนวันที่ 15 ส.ค.

ENG 1.ท่อง Verb 3 ช่องให้คล่องทั้ง 3 หน้า

2.อ่านทบทวน Aladdin 3 บท เตรียมสอบเก็บคะแนน 10 คะแนน

คณิต เล่มฟ้าหน้า 50 ข้อ 2และหน้า 52 ทำลงสมุด

* แจก ACP สัมพันธ์ 1 เล่ม

ไทย ทำบันทึกการอ่านหน้า 8,9,10 ส่งวันพฤหัสฯที่ 11 ส.ค. 54

____________________________________________________________________________

8 ส.ค. 54

คณิต เล่มส้มหน้า 68-69

ENG พรุ่งนี้นำสมุดคัดมา เตรียมสอบ    * ให้นำ Aladdin+My World มาทุกวัน

ไทย วันพุธสอบเขียนไทยจากดรุณศึกษาบทที่ 25 นำสมุดเขียนไทยมาเรียนด้วย 10 ส.ค.

วิทย์ อ่านหน้า 61-72 (15 ส.ค. ส่งโครงงานวิทย์) 10 ส.ค.

* แจกบัตรประจำตัวนักเรียนแล้ว

____________________________________________________________________________

9 ส.ค. 54

Eng 1. เตรียมฝึกพูด Page 22 (สอบ Speaking ในการตั้งคำถามและตอบ ใน Tense Present Perfect)

2. ท่องกริยา 3 ช่อง (ชีท 3 หน้า) ให้คล่อง เตรียมสอบ + พรุ่งนี้นำเล่มคัดมาส่งทุกคน คะแนน 10 คะแนน +            นำ  Aladdin มาด้วย

Math (E) Page 103-107 (ท่องศัพท์) E-mail worksheet 3/www.mastermath2010.wordpress.com

กอ. นำงานมาทำต่อ วันที่ 16/8/54

____________________________________________________________________________________________________________

10 ส.ค.54

วิทย์ e  1.วันจันทร์ที่ 22 ส.ค. 54 จะสอบเก็บคะเเนนกลางภาค 20 คะเเนน เนื้อหาสอบ Air and respiratory System เริ่มทบทวนสอบได้เเล้ว

2. My world p.24 Part A p.25 past C due next wednesday

คณิต  เล่มส้มหน้า 70-71

* เซ็นชื่อผู้ปกครองหน้า 8 ถึงเดือน ต.ค. + ความคิดเห็นหน้า 23 ของผู้ปกครองกับน.ร.ส่งคืนอย่างช้าในวันอังคาร ที่ 16 ส.ค.54

วิทย์  อ่านหน้า 61-72 (ส่งโครงงาน) 17 ส.ค.    ส่ง 17ส.ค.

ไทย วันพุธที่ 17 ส.ค. 54 สอบเขียนไทย 20 คำ (20 คะเเนน) โดยอ่าน + ท่องคำศัพท์ในสมุดเขียนไทยครั้งที่ 1 ถึง 5

____________________________________________________________________________________________________________

11 ส.ค. 54

1.วันเสาร์งดเรียนเสริม + เเจกชีท

2.เปิดเรียนวันอังคารที่ 16 ส.ค.

3.พรุ่งนี้หยุดวันแม่แห่งชาติ

คณิต – เล่มส้มหน้า 72 ข้อ 2,4,5 ทำลงสมุด

– ใบงานเเผนภูมิ (10 คะเเนน) ส่งวันพุธที่ 17

*เเจก จ.ม. กิจกรรมกีฬาสีส่งใบตอบรับ 16ส.ค.

_____________________________________________________________________________

16 ส.ค. 54

math e Page 108-111 เ็ซ็นต์สมุดศัพท์ Chapter 5,6,7 (10 marks) E-mail worksheet 3/1-2                http://www.mastermath2010.wordpress.com

ENS writing project Due 30/08/11 20% of final work

On my way to school from my home how do you get to school? by car,bus,bike,BTS,or walk?

1. Example-I go to school everyday by car      What do you go past everyday on your way to

school?

2. Example-I drive past a Family Mart everyday on my way to school.

Name 5 places you go past Draw a picture of the places.

กอ. นำงานมาทำต่อในวันที่ 23 ส.ค. 54

____________________________________________________________________________________________________________

17 ส.ค. 54

วิทย์ e  วันจันทร์ที่ 22 สอบวิทย์ e ในชั่วโมงประวัติศาสตร์ ดังที่แจ้งไปในสัปดาห์ที่แล้ว อย่าลืมนำดินสอ 2B มาด้วย

คณิต   เล่มส้มหน้า 73 – 75 + แก้งานในสมุด

สังคม   ทำหน้า 80 – 81

*  ทำอุปกรณ์เชียร์ 2 กระป๋อง โดยใช้กระป๋องแฟนต้ารสส้ม 2 กระป๋องใส่เมล็ดถั่วเขียวทั้งสองใบ ปิดรูที่กระป๋อง เขียนชื้อ/ชั้นใต้กระป๋อง ส่ง 29 ส.ค.

**   พรุ่งนี้นำไม้ปิงปอง + ไม้แบดมินตัน + ลูกขนไก่ + หนังสือดนตรี 2 เล่ม + อุปกรณ์เครื่องเขียนมาให้พร้อม

***  พรุ่งนี้ใส่เสื้อสีเหลือง + กางเกงพละ + รองเท้าพละ
วิทย์  ทำกิจกรรมหน้า73, 74  ส่ง 22 ส.ค.

ไทย 1.วันศุกร์ที่ 19 ส.ค.54 สอบเขียนไทยครั้งที่ 2ให้อ่าน+ท่องศัพท์ในสมุดเขียนไทยครั้งที่ 1-5

2.วันศุกร์นำ บ.ฝ.คัดไทยมาเรียนทุกคน(สอบ)

3.วันศุกร์ส่งสมุดบันทึกการอ่านทำถึงหน้า10   ส่ง 19 ส.ค.

____________________________________________________________________________________________________________

19 ส.ค.54

คณิต -เล่มฟ้าหน้า 156 ข้อ 5 ใหญ่ ทำลงสมุด

– ทำใบงานดังนี้

1.ใบงานเเผนผังที่เกี่ยวกับที่ดินลงกระดาษA4

2.แสดงวิธีหาพื้นที่เกี่ยวกับที่ดิน,บ้าน ใส่กระดาษรายงาน(ตัวอย่าง ข้อ 1,2 ติดตรงประตูห้อง)   ส่ง22 ส.ค.54

Art  ให้ น.ร.ใช้เวลาว่างของแต่ละวันระบายสีภาพแม่ให้เสร็จเพราะฉะนั้นน.ร.จะต้องนำสี oil pastels มาทุกวัน

* ให้เช็คสำมะโนนักเรียนถ้าผิดให้ขีดเเละเเก้ใหม่ด้วยปากกาเเดง

* วันจันทร์นำประวัติศาสตร์มาสอบทุกคน

____________________________________________________________________________________________________________

22 ส.ค. 54

วิทย์ ทำกิจกรรมที่ 2 หน้า 75 ส่ง 24 ส.ค.

วิทย์ E หาศัพท์เขียนคำแปลมาล่วงหน้า หน้าที่ 28-33

_____________________________________________________________________________________________________________

23 ส.ค. 54

Math E Page 112-115 (เซ็นต์สมุด Vocab ท่อง) 10 marks

* พรุ่งนี้ใส่เสื้อสีเหลือง+กางเกง นร.+รองเท้าพละ

* พรุ่งนี้อย่าลืมนำหนังสือดนตรี 2 เล่มมาด้วย

_____________________________________________________________________________________________________________

25 ส.ค. 54

จีน  วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยา สอบจีนบทที่ 4 (20 คะเเนน)ทบทวน 16 ข้อในสมุดเล่มฟ้า

ไทย  ทำหลักการใช้หน้า 62,63   ส่ง 26 ส.ค.*วันศุกร์นำหลักการใช้มาเรียนทุกคน*

เลข  -เล่มส้มหน้า 80-83

-โมเดลบ้านส่ง พฤ. 1 ก.ย. 54

* เขียนบันทึกวิชาบูรณาการให้ละเอียด ส่งพรุ่งนี้

_____________________________________________________________________________________________________________

26 ส.ค. 54

Art ระบายสีให้เสร็จ ชม.หน้านำสี Oil pastels มา

_____________________________________________________________________________________________________________

29 ส.ค. 54

คณิต ทำในสมุด 3 ข้อ แสดงวิธีทำจากโจทย์บนกระดาน

Eng ท่องกิริยา 3 ช่อง Sheet 3 หน้า ทุกวันเตรียมสอบ

วิทย์ -เตรียมกระดาษ A4 1 แผ่น/สีไม้

-คิดคำขวัญการอนุรักษ์สัตว์ป่า-ป่าไม้

-ใช้สอบเก็บคะแนน/5 คะแนน ส่ง พุธ

* แจกตารางสอบให้แล้ว

_____________________________________________________________________________________________________________

30 ส.ค. 54

Eng ท่องกิริยา 3 ช่อง Sheet 3 หน้า ทุกวัน เตรียมสอบ * ทบทวน Aladdin ในเล่มชมพู เตรียมสอบ  จ.5ก.ย.

math (E) Page 116-117 wordproblem visit www.mastermath2010.wordpress.com revision 1, revision 2

* แจกเสื้อกีฬาสีส้ม 1 ตัว

_____________________________________________________________________________________________________________

31 ส.ค. 54

วิทย์ (E) 1. การบ้านหน้า 31-33 ส่งพุธหน้า ในเล่ม my world

2. สัปดาห์หน้าสอบเก็บคะแนน ดูรูปหน้า 29-30

3. ขีดเส้นใต้พร้อมเขียนคำแปลมาล่วงหน้า ในหน้า 34-37

4. ***ขอนัดหมายแจ้งกำหนดสอบปลายภาค วันพุธที่ 14 ก.ย. 2554 เนื้อหาสอบหน้า 28-37 มีเฉพาะเลือกตอบอย่างเดียว

Eng ให้ท่องกิริยา 3 ช่อง + ทบทวน Aladdin ในเล่มชมพูทุกวัน

เลข – เล่มส้ม หน้า 84-85,87-88

– พรุ่งนี้อย่าลืมนำโมเดลบ้านมาส่ง

* แจกเอกสารงานแนะแนว

* นร. ที่ไปรถบัส วันเสาร์ให้มาถึง ร.ร. ก่อน 7.00 น. เพราะรถออก 7.00 น.

* นร. ที่ไปเอง วันเสาร์ให้ไปถึงโรงยิมก่อน 7.30 น.

* งานกีฬาเลิกประมาณ 13.00 น.

** พรุ่งนี้นำสังคมมาเรียนแทนคณิต

ไทย  วันพฤหัสบดีที่ 1 ก.ย.54 สอบท่องอาขยานทุกคนและอ่านเนื้อหาในหลักการใช้หน้า66,67 และจะสอบเรียงความจากภาพในวันพฤหัสนี้

___________________________________________________________________________________________________________

1 ก.ย. 54

* ท่อง Ir-regular verb คำที่1-10

จีน ฝึกท่องบทเเนะนำตัวเอง บ.ฝ.เล่มเเดงหน้า 8,10

สังคม  ทำหน้า 86,97-102

*  เชิญชวนผู้ปกครอง(ชาย)ร่วมงานสังสรรค์ รวมใจ ฟุตบอลผู้ปกครองวันส. 10ก.ย.54เวลา13.00-19.00น.ที่ร.ร.ถ้าผู้ปกครองสนใจตอบกลับมาในจดการบ้านให้มิสด้วยวันพรุ่งนี้

____________________________________________________________________________________________________________

2 ก.ย. 54

1. แจกชีทวันเสาร์

2. นร. ผมยาววันหยุดไปตัดให้เรียบร้อย

Eng 1. อ่านทบทวน Aladdin Chapter 1-3+ในเล่มชมพู

2. ท่องกิริยา 3 ช่องทุกวัน

คณิต เล่มส้มหน้า 89-91

Art ออกแบบภาพจากเนื้อหาเพลงแผ่นดินของเราลงในกระดาษรายงาน ไม่ต้องระบายสี จะขอดู ชม. หน้า+นำสี Oil pastels มา

_____________________________________________________________________________________________________________

5 ก.ย. 54

คณิต เล่มส้มหน้า 92-94

ลูกเสือ ฝึกท่องกฏลูกเสือ สอบพรุ่งนี้ + ฝึกเงื่อน

ประวัติฯ ทำ 10 ข้อ+อ่านทบทวนในเอกสาร

____________________________________________________________________________________________________________

6 ก.ย. 54

1. วันพฤ. ใส่ชุดพละมาตามปกติ

2. วันศุกร์ไปแคมปัสใส่เสื้อกีฬาสีส้ม+กางเกง นร.+รองเท้าผ้าใบ และอย่าลืมนำหนังสือดนตรี 2 เล่มไปด้วย

Eng ท่องกิริยา 3 ช่องทุกวัน เตรียมสอบ

Math (E) Page 118-119 : www.mastermath2010.wordpress.com Fraction 2,Fraction 3,Print out Revision 1,2

ไทย วันพุธนำคัดไทยมาเรียน (สอบคัดไทยในชั่วโมง) กรุณาอย่าลืม ! * นักเรียนที่ยังไม่ส่งสมุดบันทึกการอ่าน ให้นำมาส่งภายในวันพุธนี้ *

____________________________________________________________________________________________________________

7 ก.ย.54

คณิต  เล่มส้มหน้า 86 ข้อ 1-3 เเสดงวิธีทำลงสมุด

____________________________________________________________________________________________________________

8 ก.ย. 54

* ท่องศัพท์คำที่ 11-20 16 ก.ย.

中文 วันพฤหัสบดีที่ 22 ก.ย.สอบปลายภาค 20 คะเเนน สอบบทที่ 1,2,4,5 และเขียนคำศัพท์ในห้องเรียนของฉัน การบ้าน บ.ฝ. 6,11

สังคม  ทำ 18 ข้อ + อ่านทบทวน

คอม สอบ Computer,internet และ word 15 ข้อ10 คะเเนนสัปดาห์หน้า

คณิต  เล่มส้มหน้า 86 ข้อ 4-6 ทำลงสมุด

____________________________________________________________________________________________________________

12 ก.ย. 54

* แจก จม. เรียนพิเศษเทอม 2

* แจก จม. กฐินพระราชทาน

* วันที่ 15 ก.ย. 54 อย่าลืมส่ง งานกิจกรรมเพื่อสังคม

คณิต เล่มส้มหน้า 86 ข้อ 7-9 ทำลงสมุด

วิทย์ ตรวจเช็คสมุดวิทย์เรื่องสัตว์และระบบสุริยะ ทั้งหมดจะเก็บตรวจันพุธ (ห้ามลืม)

ประวัติฯ ทำ 12 ข้อ + อ่านทบทวน ส่งวันพุธ

* วันจันทร์ไม่แต่งชุดลูกเสือ

______________________________________________________________________________________________________________

13 ก.ย. 54

Math (E) Send: Revision 3,Revision 4 (Next week) Test: Paper 1 (Mutiples) Next Tuesday Test Result: Grade 4/2 on web Searching: Math on

line (Thai) 008,009

* ขอรับบริจาคของเล่น เสื้อผ้า ของใช้ที่สภาพดี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้

____________________________________________________________________________________________________________

14 ก.ย.54

* วันพฤหัสนำประวัติ + และสังคมมาเรียนแทนจีน(สมุด)

คณิต  เล่มส้มหน้า 86 ข้อ 10-12 ทำลงสมุด

สังคม  ทำ 12 ข้อ + อ่านทบทวน

วิทย์  ทำบ.ฝ.หน้า 77-79 เก็บตรวจ  ส่ง วันจันทร์หน้า

ไทย วันพฤหัส ที่ 15 ก.ย. 54 นำ บ.ฝ.การใช้ และบ.ฝ.อ่านจับใจความมาเรียนทุกคน

________________________________________________________________________________________________________________

15 ก.ย. 54

ประวัติ  ทำประวัติ 10 ข้อ +อ่านทบทวน  วันจันทร์นำประวัติ + สังคมมา

ไทย  วันศุกร์นำคัดไทยมาเรียน          ส่ง 16 ก.ย.

วิทย์ e  วันพุธหน้าสอบซ่อมสำหรับคนที่สอบไม่ผ่าน

คณิต  ทบทวนในสมุด 3 ข้อ เเสดงวิธีทำ

*  เเจก จ.ม. เวียนฉีดวัคซีน 1 ฉบับ

จีน  พรุ่งนี้นำหนังสือจีนทั้ง 2 เล่มมาด้วย  ส่ง 16 ก.ย.

_______________________________________________________________________________________________________________

16 ก.ย. 54

จีน วันพฤหัสบดีหน้าสอบปลายภาคจีน ทบทวนในเอกสารที่แจกให้

คณิต ทำทบทวนบนกระดาน

ไทย วันจันทร์นำหลักการใช้มาเรียน (19 ก.ย.)

______________________________________________________________________________________________________________

19 ก.ย. 54

ประวัติฯ 6 ข้อ + อ่านทบทวน อ่านและตอบคำถามให้ตรงประเด็น ตอบทุกคำถาม ขอให้ทุกคนโชคดี พบกันเทอม 2

_____________________________________________________________________________________________________________

21 ก.ย. 54

* สอบวันจันทร์กับวันพุธที่ 26,28 ก.ย. 54 สอบเสร็จ ร.ร. ปิดเทอม * เปิดเรียนวันอังคารที่ 25 ต.ค. 54 ปิดเทอมให้ไปทำจิตสาธารณะและจดไว้,ถ่ายรูปไว้ เปิดเทอม

จะคืนใบให้ใครที่ทำไม่จริงให้ซ่อมและแก้ใหม่ค่ะ

___________________________________________________________________________________________________________

6 ธ.ค. 54

* แจก จม. เวียนการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2

Eng  1. ท่องอาขยาน

2. Aladdin 4-6  เตรียมสอบ

Math (E) Page 124,127,128,129   Vocab page 6 NO. 1-8

* สัปดาห์ที่ 1-4 (6-30 ธ.ค.) เรียนไทยคาบ Homeroom

** เริ่มเรียนดูแลการบ้าน + ติวต่างๆ วันพรุ่งนี้  เริ่มเรียนวันเสาร์ 10 ธ.ค.

*** แจก ACP สัมพันธ์ 1 เล่ม

* แจก ผลการเรียน 1/54 (1 แผ่น)

กอ. อ. ที่ 13 ธ.ค. 54 วัดความรู้เรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหาร

____________________________________________________________________________________________________________

7 ธ.ค. 54

วิทย์ e  1.เขียนแปลคำศพท์หน้า 90-92 ดูจากศัพท์เล่มเขียว

2.ทำแบบฝึกหัด ข้อ A,B หน้า 92-93 สุ่งพุธหน้า

Eng  1.ท่องอาขยาน

2.Aladdin 4-6 เตรียมสอบ

*  เเจกใบเเจ้งค่าธรรมเนียมการเรียน

คณิต  -เเจกคณิตเล่มส้ม 1 เล่ม

-เล่มส้ม หน้า 30-32

-นร.ทุกคนต้องมีสมุดทดคนละ 1 เล่ม

-นำสมุดคณิตมาเรียนทุกครั้ง

**  วันพรุ่งนี้นำชุดว่ายน้ำมาเรียนในคาบพละ

วิทย์  บ.ฝ.หน้า 23,36 5 ภาพ

ไทย  1.ทำอ่านจับใจความหน้า 3  ตอนที่ 5 ส่ง 8 ธ.ค.

2.อ่านดรุณศึกษาบทที่ 38,41

สังคมฯ ทำหน้า 4-6

__________________________________________________________________________________________________________

8 ธ.ค. 54

จีน ทำขยายประโยค 3 ข้อ ในสมุดเล่มฟ้า

ไทย 1. วันศุกร์นำคัดไทยมาเรียน

2. ทำ บ.ฝ. การใช้ หน้า 3 ตอนที่ 6    ส่ง 9 ธ.ค. 54

คณิต – เล่มส้มหน้า 34-35

– ทำในสมุด 10 ข้อ

____________________________________________________________________________________________________________

9 ธ.ค. 54

1. นร. ที่ผมยาว+เล็บยาว วันหยุดไปตัดให้เรียบร้อย

2. วันจันทร์หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

3. พรุ่งนี้เริ่มเรียนเสริมวันเสาร์

4. เทอมนี้ รร. ไม่มีสอบกลางภาคตามตาราง จะสอบในชั่วโมงเรียน นร. ทุกคนต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ

Math (E) http://www.mastermath2010.wordpress.com >PPT

Eng 1.ท่องอาขยาน

2. อ่าน Aladdin 4-6

3. ท่อง Antonym ในเล่มชมพู

4. ท่องกิริยา 3 ช่อง    เตรียมสอบ

คณิต ให้ นร. ทำชิ้นงานเรื่องเศษส่วน โดยคิดโจทย์เอง 5 ข้อ ทำใส่สมุดวาดเขียนเล่มเล็ก ทำเหมือนตัวอย่างในสมุด ส่ง ศ. 16 ธ.ค. 54

Art 1. กระดาษรายงาน 1 แผ่น

2. สีไม้  ศ. 16 ธ.ค.

___________________________________________________________________________________________________________

13 ธ.ค. 54

* เตรียมเงินคนละ 30 บาท เพื่อเป็นค่าอาหารไปแคมปัสพระราม 2 ในวันศุกร์ที่ 16 ธ.ค. นี้

Eng 1. ท่องกิริยา 3 ช่อง

2. อ่าน Aladdin 4-6   เตรียมสอบ (เก็บคะแนน)

Math (E) Page 130 , 135 , 143 , 144 , 149 , 150 Vocab Page 6 No. 9-17

_____________________________________________________________________________________________ _____________

14  ธ.ค. 54

วิทย์ e  แปลหน้า 98-102  (การแปลจะใช้เป็นคะเเนนเก็บด้วย)

เลข  เล่มส้มหน้า  37-45

สังคม  หาข่าวเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค 1 ข่าว ติดลงสมุด  ทำหน้า 13-15

วิทย์  ทำโครงงานวิทย์ (I) เรื่องการฝ่าวิกฤตน้ำท่วม ปี 54/ส่งภายใน 28 ธ.ค. 54

*  แจกเอกสารบูรณาการ ภาค 2

______________________________________________________________________________________________________________

15 ธ.ค. 54

จีน   เติมวรรณยุกต์ในสมุดเล่มฟ้า

____________________________________________________________________________________________________________

19 ธ.ค. 54

คณิต ทำในสมุด 7 ข้อ

Eng 1. นำ Aladdin มาทุกวัน

2. ท่องกิริยา 3 ช่อง ให้คล่อง

* ขอความร่วมมือช่วยเหลือครูและนร. ที่ประสบภัยน้ำท่วมตามแต่ศรัทธาได้ที่ครูประจำชั้น

ประวัติฯ อ่านหน้า 6-10 แบ่งกลุ่ม๐ละ 5 คนรายงานจันทร์หน้า ทำหน้า 11 ระบายสีด้วย

___________________________________________________________________________________________________________

20 ธ.ค. 54

Math (E)  Page 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158   Vocab Page 7 Chapter 5 No. 1-11

* แจก จม. เีวียนเรื่องน้ำท่วม ส่งคืนพรุ่งนี้

ENS Please bring colouring pencil or markers to the next ENS Class

กอ. ให้ นร. นำกรรไกรปลายมนและกระดาษที่ให้พับในห้องเรียนมาทุกคน (10 คะแนน)

_________________________________________________________________________________________________________________________

21 ธ.ค. 54

*  เสาร์-อาทิตย์ตัดผมให้เรียบร้อย

ไทย  -อ่านภาษาพาทีบทที่ 9,11

-อ่านดรุณศึกษาบทที่ 38,41,42,44 เพื่อทบทวนสอบเก็บคะเเนนในสัปดาห์หน้า(26-30 ธ.ค. 54)

-ท่องอาขยานบท “สยามมานุสติ”จากหนังสือวรรณคดีลำนำป.4 หน้า 178(จะสอบหลังปีใหม่เป็นต้นไป)

วิทย์ e  1.แปลหน้า 103-106 + อ่าน

2.ทำบ.ฝ.หน้า 108-109 part A =ข้อ 1,2

B=ข้อ 1-4

C=ข้อ 1-6

eng  อ่านทบทวน adj. ในเล่มชมพู (เตรียมสอบ)

คณิต  เล่มส้มหน้า 48

_____________________________________________________________________________________________________________________

22 ธ.ค. 54

จีน  วันพุธที่ 28 ธ.ค. สอบบทที่ 6 คำศัพท์,ขยายประโยค,วรรณยุกต์พินอิน

ไทย  วันศุกร์นำภาษาพาที + ดรุณศึกษา + บ.ฝ.อ่านจับใจความมาเรียน  23ธ.ค.54

คณิต  คณิตเล่มส้มหน้า หน้า 49-53

____________________________________________________________________________________________________________________

23 ธ.ค. 54

1.วันที่ 30 ธ.ค. มีสังสรรค์ปีใหม่ให้ น.ร.เตรียมของขวัญมาจับฉลากคนละ 200 บาท ครึ่งวันเช้ามีเรียนตามปกติ

2.วันพฤ.ที่ 29 ธ.ค.ไปแคมปัสเตรียมเงิน 30 บาทค่าอาหารมาจ่ายวันจันทร์นี้

คณิต  ทำในสมุด 3 ข้อ + วันจันทร์สอบเลขในใจ

________________________________________________________________________________________________________

26 ธ.ค. 54

Eng เตรียมสอบเก็บคะแนน

1. อ่านทบทวน Adj. ในเล่มชมพูให้คล่อง

2. ท่องกิริยา 3 ช่อง ให้คล่องๆ

__________________________________________________________________________________________________

27 ธ.ค. 54

Math (E) Page 170 , 171 , 172     http://www.mastermath2010.wordpress.com    PPT teaching (online Quiz)

คณิต หลังปีใหม่สอบเรื่องเศษส่วน

* ให้ผู้ปกครองทำแบบบันทึกคุณลักษณะลูกที่ดี ส่งวันพรุ่งนี้ค่ะ

___________________________________________________________________________________________________

28 ธ.ค. 54

*  วันศุกร์จัดตารางสอนมา 3 วิชา รวม homeroom เป็น 4 วิชา

*  ร.ร. หยุด 31-3 ม.ค. 55 เปิดเรียน 4ม.ค. 55

*สุขสันต์วันขึ้นปีใหม่ ขอให้มีสุขภาพเเข็งเเรงและมีความสุขสมหวังตลอดปีค่ะ

eng -เตรียมสอบอ่านทบทวน (คะเเนนเก็บ)

1.adj.ในเล่มชมพูให้คล่อง(มีสอบ)

2.ท่องกิริยา 3 ช่องให้คล่องพร้อมจำคำแปล

คณิต  ทำในสมุด + เล่มส้มหน้า 83-87

วิทย์  พรุ่งนี้ส่งโครงงานน้ำท่วมวันสุดท้าย 4 ม.ค. 55 งานกลุ่ม กระดาษ a4+ ครึ่งวงกลม

______________________________________________________________________________________________________________

4 ม.ค. 55

วิทย์ e 1.สัปดาห์ test เก็บ 10 คะเเนน เรื่อง Energy (ดูหนังสือได้)

2.แปลศัพท์หน้า 111-117

คณิต  ทบทวนในสมุด 3 ข้อ ฝึกทำให้ได้ออกข้อสอบ 2 ข้อ + ทำในสมุด 2 ข้อใหญ่

____________________________________________________________________________________________________________

5 ม.ค. 55

* พรุ่งนี้นำเงิน 30 บาท มาจ่ายค่าอาหารบูรณาการด้วย

คณิต เล่มส้มหน้า 88-90

จีน ให้นักเรียนเขียนที่อยู่บ้านเลขที่ของนักเรียนไว้หลังสมุดจดการบ้าน

** วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. ตรวจผมกับทางโรงเรียน ใครผมยาวไปตัดให้เรียบร้อย ถ้ารผมยาว ทาง รร. จะมีช่างมาตัดให้ทรงนักเรียนเท่านั้น

*** นร. ที่ขาดเรียน ต้องมีใบเข้าเรียน และ นร. ที่มาสาย ให้ขอใบมาสายที่ห้องธุรการทุกครั้ง

_______________________________________________________________________________________________________________

6 ม.ค. 55

Eng วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. สอบเรื่อง Adjective

Art ใช้สี Oil Pastels มาระบายภาพ “แผ่นดินฯ” ให้เสร็จ (ห้ามนำกลับบ้าน)

ไทย 1. วันจันทร์ที่ 9 ม.ค. 55 นำคัดไทย (สอบเก็บคะแนน) นำสีมาระบายรูปด้วย

_____________________________________________________________________________________________________

9 ม.ค. 55

Eng 1. ท่องกิริยา 3 ช่องให้คล่อง เตรียมสอบเก็บคะแนน (อ. 17 ม.ค.)

คณิต ทำในสมุด+วันศุกร์นี้สอบเรื่องเศษส่วน 10 คะแนน

กอ.พรุ่งนี้นำกรรไกร , กระดาษวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ซม. และเชือกสำหรับแขวน มาสอบงานประดิษฐ์

____________________________________________________________________________________________________

10 ม.ค. 55

Math (E) Page 182 , 183 , 184 , 186 , 187 (Cdour)    worksheet 1 on web  ——Mailing

* พรุ่งนี้ นร. ที่ยังไม่ได้นำเครื่องหมายลูกเสือมาคืนให้นำมาคืนด้วย

** พรุ่งนี้นำหนังสือดนตรี 2 เล่ม ไปเรียนด้วย

________________________________________________________________________________________________________________

12 ม.ค. 55

eng  อ. 17 ม.ค. (สอบเก็บคะเเนน) ท่อง เขียน + เเปล ความหมายกิริยาช่อง 1+2 ให้คล่อง

จีน  สอบอ่านวงศ์ตระกูล

วิทย์ e  สัปดาห์หน้า test light 20 คะเเนน ดูหนังสือได้

________________________________________________________________________________________________________________

13 ม.ค. 55

*  วันจันทร์หยุด 1 วัน เป็นวันครู

*  วันเสาร์มีเรียนตามปกติ

*  วันเสาร์ที่ 21 ม.ค. 55 หยุดมีแจกชีทให้

eng  อ. 17 ม.ค. สอบเก็บคะเเนนกิริยาช่อง 1+2 เขียน+แปลให้คล่อง

* เเจก ส.ค.ส. 1 แผ่น

art  1.กระดาษ a4 สีขาว 1 แผ่น

2.สีไม้(เหลาพร้อมใช้งาน)

3.ใบไม้ที่มีลายชัดเจน 2-3 ใบ

4.เหรียญเช่น 5 บาท 10 บาท

* ห้ามเล่นอุปกรณ์ก่อนเรียน Art

ไทย  อ่านคำศัพท์ภาษาพาทีบทที่ 9,11 สอบเขียนไทยในวันพุธ (วันพุธนำสมุดเขียนไทยมาเรียนด้วย)   ส่ง วันพุธ

__________________________________________________________________________________________________________________

17 ม.ค. 55

* วันศุกร์นำสังคมฯ มาเรียนแทน Eng

คณิต สัปดาห์หน้า สอบเรื่องทศนิยม ไปทบทวนให้ดี

Eng  ฝึกท่องบทสนทนาให้คล่อง เตรียมสอบ (คะแนนเก็บ)

คณิต (E) Page 192-200 (Symmetry)  Worksheet on Web (Print out)

ENS Please bring picturesof famous sports people , A4 paper and colouring pencils or markers

___________________________________________________________________________________________________________________

18 ม.ค. 55

วิทย์ e แปลหน้า 118-122

eng  1.ฝึกท่องบทสนทนาให้คล่อง เตรียมสอบเก็บคะเเนน

2.อ่านAladdin ในเล่มชมพู

คณิต เล่มส้ม หน้า 56-59

สังคม  หน้า 31-43

*  แจกข่าวสารงานเเนะเเนว 1 แผ่น

_______________________________________________________________________________________________________________________

19 ม.ค. 55

* อ่านทบทวน Aladdin ในเล่มชมพู (เตรียมสอบ)

จีน  การบ้านในเล่มฟ้า 5 ข้อ

ไทย  วันศุกร์ที่ 20 ม.ค. 55 เขียนไทยจากภาษาพาที บทที่ 9,8 + ดรุณศึกษาบทที่ 38,41,42(นำสมุดเขียน+คัดไทยมาเรียนทุกคน)

คณิต -ทำในสมุด 5 ข้อ

-เล่มส้มหน้า 60,62

_____________________________________________________________________________________________

20 ม.ค. 55

คณิต – ทำในสมุด 5 ข้อ

– เล่มส้มหน้า 63 , 65 , 66

______________________________________________________________________________________________

23 ม.ค. 55

คณิต เล่มส้มหน้า 71 ข้อ 1-4 ทำลงสมุดหน้า 68-69

* แจกหนังสือประมวลภาพ 1 เล่ม

Eng ฝึกท่องบทสนทนาให้คล่อง (เตรียมสอบเก็บคะแนน) Speaking

ไทย 1. สอบท่องอาขยาน 23-26 ม.ค. 55

2. สอบพูดเรื่อง อาชีพที่ผมใฝ่ฝัน 27 ม.ค. 55

3. สอบเขียนไทย 27 ม.ค. 55 ในสมุดเขียนไทย บทที่ 9 , 11 , 38 , 41 , 42

_________________________________________________________________________________________

24 ม.ค. 55

วิทย์ ทำ บ.ฝ. หน้า 38-39 ข้อ 4-7  ถ้ามีอุปกรณ์ฉีดน้ำนำติดมาด้วย

Eng 1. สอบพรุ่งนี้ (Speaking) ฝึกพูดบทสนทนาให้คล่อง

2. อ่านทบทวน Aladdin ในเล่มชมพู (ฝึกเขียนตอบ)

Math (E) เตรียมสอบเก็บคะแนน (Decimal+Geometrical) Next week

*  แจก จม. 1 แผ่น

ENS Project 20% of final grade. Draw and write about a troll or alien. Use A4 paper. Due 7 th February.

_____________________________________________________________________________________________

25 ม.ค.55

วิทย์ e  แปลศัพท์หน้า 120-126 ขอดูคราวหน้า

คณิต  ทำในสมุดข้อ 5-8,เล่มส้มหน้า 72-73

สังคม  หน้า 51,54-55

ไทย  1.พรุ่งนี้สอบพูด”อาชีพที่ผมใฝ่ฝัน”ทุกคน

2.ทำอ่านอับใจความหน้า 32 ตอนที่ 2   ส่ง 26 ม.ค.

_______________________________________________________________________________________________________________

26 ม.ค. 55

วิทย์  ทำกิจกรรมหน้า 35 และคำถามหน้า 40 ข้อ 9-12   ส่ง วันศุกร์

จีน  วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ.สอบวงศ์ตระกูล สอบคำศัพท์,วรรณยุกต์,เติมคำลงในช่องว่าง ทบทวนในสมุดเล่มฟ้า

ไทย  1.ทำการใช้หน้า 23

2.วันศุกร์สอบเขียนไทย จากสมุดเขียนไทยบทที่ 9,11,38,41,42

คณิต  เล่มส้มหน้า 74-79

_____________________________________________________________________________________________________________

27 ม.ค. 55

วิทย์  บ.ฝ. หน้า 43 10 ข้อ

คณิต  ทำในสมุดข้อ 9,11,12 (หน้า 71)

*  วันจันทร์แต่งชุดลูกเสือ

*  พรุ่งนี้มีเรียนเสริมเสาร์

________________________________________________________________________________________________________________

30 ม.ค. 55

คณิต เล่มส้มหน้า 2-4

ประวัติฯ ทำหน้า 30-31 + ประวัติศิษย์เก่า 1 ท่าน ที่สร้างชื่อเสียง ติดลงสมุด

_______________________________________________________________________________________________________

31 ม.ค. 55

Eng 1. ฝึกท่องบทสนทนาให้คล่อง (สอบเก็บคะแนน Speaking)

2. ฝึกเขียนตอบ Aladdin จากเล่มชมพู 22 ข้อ ให้คล่อง (สอบเก็บคะแนน Reading 10 คะแนน)

Mate (E) Page 207-209 Vocab: Chapter 6 Page 8

กอ. วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.พ. 55 นำ กอ. มาเรียนแทนคณิต

__________________________________________________________________________________________________________

1 ก.พ. 55

คณิต  เล่มส้มหน้า 5-10

วิทย์ e  1.ทำใบงาน water เก็บ 10 คะเเนนส่งพุธหน้า

2.บ.ฝ.หน้า my world pg.129-130 part B,C

____________________________________________________________________________________________________________

2 ก.พ. 55

จีน คัดศัพท์ 5 คำ ลงสมุดเล่มฟ้า

ไทย ทำในหลักการใช้หน้า 25 , 26 ส่ง ศุกร์ 3 ก.พ.  (วันศุกร์นำหลักการใช้มาเรียน)

_________________________________________________________________________________________________________

3 ก.พ. 55

* กรอกข้อมูลระเบียบสะสมเฉพาะ ป.4 เท่านั้น

* ตัดผม ขัดรองเท้า เข็มขัด

* อย่ามา ร.ร. สาย

วิทย์ ทำ บ.ฝ. หน้า 55

Eng สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน (ทำชิ้นงาน Card (Valentine’s Day)

เตรียม : 1. กระดาษ A4 แข็ง

2. อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ (อิสระ)

3. กาว , กรรไกร , สีไม้

* จ. 13 ก.พ. สอบเก็บคะแนน Aladdin (10 คะแนน)

* ลอกแบบฝึกหัดใน My World ที่ค้างไว้ทั้งหมด (คะแนนจิตพิสัย) (P. 56-57 , 62-63)

คณิต เล่มส้ม 15-23 + วันอังคารนำคณิตมาเรียนแทนการงาน

* แจกใบแนะนำการเข้าค่าย

_________________________________________________________________________________________________________

6 ก.พ. 55

Eng จ. 13 ก.พ. สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน Reading : Aladdin * ฝึกเขียนตอบจากเล่มชมพู !

ไทย อ่านดรุณบทที่ 58

วิทย์ หน้า 59 (x ข้อ 1-5)

_____________________________________________________________________________________________________

7 ก.พ. 55

* เซ็นสมุดพกหน้า 8 , 23 คืนพรุ่งนี้

____________________________________________________________________________________________________

8 ม.ค. 55

วิทย์ e  พุธที่ 22 ก.พ.test Heat Lesson 7 เก็บ 20 คะเเนน ดูหนังสือได้

คณิต  เล่มส้มหน้า 18 ข้อ 1,3,7 ทำลงสมุด

1.เข้าค่ายลูกเสือให้ นร. ใช้เป้ รร.เท่านั้นใครไม่มีให้ไปซื้อ เพราะใช้ถึง ป.5,ป.6

2.เข้าค่าย นร.ไม่ต้องนำชุดพละมา นอกนั้นจัดมาเหมือนเดิมเพราะใส่ชุดลูกเสือแทน

วิทย์  ทำหน้า 56 จับคู่ 10 ข้อ ส่ง วันจันทร์

_____________________________________________________________________________________________________________

9 ม.ค.55

ไทย  1.ทำในบ.ฝ.การใช้หน้า 41,42

2.วันศุกร์นำบ.ฝ.หลักการใช้มาเรียน

*  แจกใบแจ้งค่าหนังสือ-สมุด

**  นร.ที่ผมยาวไปตัดผมให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นทางรร.จะตัดให้

_________________________________________________________________________________________________________________________

10 ก.พ. 55

*  วันจันทร์งดเเต่งชุดลูกเสือมาแต่งวันอังคาร

1.สัมภาระทุกชิ้นเขียนชื่อให้ชัดเจน เขียนชื่อ ชั้น ให้เรียบร้อย

2.เป้ทำสัญลักษณ์ให้ชัดเจน เขียนชื่อ ชั้นให้เรียบร้อย

คริต  ทำในสมุด 4 ข้อ+เล่มส้มหน้า 25-26

eng  วันจันทร์สอบ Aladdin 10 คะเเนน

3. ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคสิ่งของ เช่น ชุดชั้นใน กางเกงใน ให้เด็กที่ด้อยโอกาสสามารถบริจาคได้ที่ครู ปจช. ตั้งแต่สัปดาห์หน้าวัน จ.-ศ.

4. วัน พฤ. 16 ก.พ. มาเรียนตามปกติ

5. วัน อ. ที่ 14 ก.พ. เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จะไม่ให้รถผู้ปกครองเข้ามารับ นร. ใน รร. (ประตู 2) ให้ผู้ปกครองนัดหมายลูกที่อยู่ชั้นอื่นให้ดี

_____________________________________________________________________________________________________________

13 ก.พ. 55

1. อย่าลืมสัมภาระทุกชิ้นต้องมีชื่อ ชั้น

2. นำดินสอ , ยางลบ มาด้วย

3. วัน พฤ. 16 ก.พ. มาเรียนตามปกติ

คณิต เล่มส้มหน้า 18 ข้อ 2 , 4 , 8 ทำลงสมุด

4. ผู้ปกครองมาส่ง นร. แล้ว เมื่อเพลงเรียกแถวขึ้นให้กลับไปทำงาน

5. พรุ่งนี้อย่ามา รร. สาย

Eng นำ My World + เล่มชมพูมาทุกวัน (คะแนนจิตพิสัย)

วิทย์ ทำหน้า 59 (10 ข้อ)

* แจกเอกสาร 2 ฉบับ

ประวัติฯ วาดรูป น.หลุยส์ ระบายสี เขียนความดีของ น.หลุยส์ 1 อย่าง – ข้อตั้งใจที่ นร. จะทำ 1 อย่าง

______________________________________________________________________________________________________________

16 ก.พ.55

ไทย  วันศุกร์สอบจดหมายถึงเพื่อน
คณิต  เล่มส้มหน้า 24 ข้อ 2,3,4 ทำลงสมุด

*  สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนำคณิตมาเรียนในคาบ homeroom ทุกวันฃ

ens  Test information Speaking and Listening:5 questions.

Unit 6-8

Reading:Read a story in yourbook

Unit 6 : Prepositions.

Unit 7 : Describing people.

Unit 8 : Jobs and feelings.

______________________________________________________________________________________________________________

17 ก.พ. 55

Eng นำ My World + เล่ามชมพูมาทุกวัน (คะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน) ให้ทำ My World ทุกหน้าตามที่จดไปให้ครบ (คะแนนจิตพิสัย 10 คะแนน)

คณิต เล่มส้มหน้า 24 ข้อ 5 , 6 , 7 ทำลงสมุด

* เปลี่ยนแปลงรับหนังสือ ป.5 เป็นวันที่ 3 มี.ค. 55

Math (E) http://www.mastermath2010.wordpress.com Print Out and finish Worksheet 2 for next class

ทัศนศิลป์ 1. ให้ นร. ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น Internet เกี่ยวกับงานศิลปะในท้องถิ่นต่างๆ ที่ นร. ชอบ 1 อย่าง เช่น หนังตะลุง ฯลฯ พร้อมภาพประกอบจาก

เรื่องนั้นๆ

2. กระดาษสี / กระดาษ A4 1 แผ่น

3. กาว

4. สีไม้ / สีเมจิก

คะแนนเก็บ 15 คะแนน

_________________________________________________________________________________________________________

20 ก.พ. 55

* แจกเนื้อหา + ตารางสอบปลายภาค 2/54

คณิต เล่มส้มหน้า 27-28 , หน้า 92

** เหลือเวลาเรียนอีก 17 วัน ก็จะสอบ ให้ทบทนบทเรียน อย่าห่วงเล่น ตามงานให้ครบ ไม่จำเป็นอย่าหยุดเรียน ใครขาด

สอบวิชาต่างๆ ให้ตามสอบให้ครบ

ไทย ทำบันทึกการอ่านให้จบเล่ม ส่ง 9 มี.ค. 55

วิทย์ ทำโครงงาน (2) ด้วยพระบารมี เรื่อง ดินดีมีประโยชน์ ตามข้อมูลที่จดแล้ว กำหนดส่ง อย่างช้า ภายใน ศุกร์ 24

ก.พ. 55

_____________________________________________________________________________

21 ก.พ. 55

คณิต ทำลงสมุด 1 ข้อ

Math (E) Page 224-230 + Page 216 http://www.mastermath2010.wordpress.com mental games (2)

Next Tuesday  —— Test !

กอ. ให้นักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาทำงานประดิษฐ์ที่ออกแบบด้วยตนเอง โดยใช้งานเย็บกระดุมตะขอที่เป็นรูปหน้า

คนมาเป็นส่วนประกอบ (อนุญาตให้ผู้ปกครองช่วยตัดมาจากบ้านได้)

_________________________________________________________________________

22 ก.พ.55

*  นร.บางคนผมยาว เล็บยาวและดำไปตัดให้เรียบร้อย

**  ช่วงนี้เป็นช่วงเก็บคะเเนนไม่จำเป็นอย่าหยุดเรียนใครขาดสอบ ส่งงานไม่ครบให้ตามงานให้เรียบร้อย

เลข  เล่มส้มหน้า 93,94

eng  1.ให้ทำแบบฝึกหัด my world ทุกวัน (ที่อธิบาย+เฉลยแล้วให้ครบ)

2.ลบทุกหน้าที่ลายมือไม่เรียบร้อย+เขียนใหม่ดีดี

*** ส่งวันศุกร์ที่ 24 ก.พ. 55 ***

*** เป็นคะเเนนจิตพิสัย(คะเเนนเก็บ 10 คะเเนน)

กอ.  www.acp4r3.wordpress.com เปิดดูงานได้

______________________________________________________________________________________________________________

23 ก.พ.55

เลข  เล่มส้มหน้า  95,96 สัปดาห์หน้าสอบเก็บคะเเนนเรื่องการคาดคะเนให้ไปทบทวน

จีน วันพฤหัสบดีที่ 1 มี.ค. สอบปลายภาคจีน 20 คะเเนน สอบบทที่ 12 (คำศัพท์,วรรณยุกต์,เติมคำ,เรียงประโยค) ทบทวนในสมุดเล่มฟ้า * การบ้านส่งพรุ่งนี้ทุกคน*

*  วันจันทร์ไม่เเต่งลูกเสือมาเเต่งวันศุกร์ที่ 2 มี.ค. 55

____________________________________________________________________________________________________________

24 ก.พ.55

*  แจกใบสมัครเรียน summer  2 แผ่น

**  เชิญชวนนักเรียนสมัครเรียน summer ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆมาเรียนดีกว่าเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมและได้ทำความรู้จักกับคุณครู ป.5 เเละเนื้อหาที่เรียนน่าสนใจเพราะมี คณิต e , วิทย์ e เข้ามาเสริม

***  วันจันทร์นี้งดเเต่งชุดลูกเสือ ให้เเต่งวันพฤหัสเเทน นำชุดพละใส่ถุงเเดงมาเปลี่ยน

เลข  เล่มส้มหน้า  97-99

Art  เก็บข้อมูลศิลปะในวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ใน แฟ้มใส่กระเป๋านร.(ทำแผ่นพับต่อคราวหน้า)+กาว+กรรไกร+สีสำหรับตกเเต่ง

คอม  สอบ MW  15 ข้อ 10 คะเเนน

______________________________________________________________________________________________________________

27 ม.ค. 55

คณิต เล่มส้มหน้า 100-103

______________________________________________________________________________

28 ม.ค. 55

* วัน พฤ. ไม่ต้องนำชุดพละมา

คณิต ทบทวนในสมุด 10 ข้อ

Math (E) Page 235-238 , http://www.mastermath2010.wordpress.com / Finish ฐworksheet 3 and mail

——– Mental Games (3)

กอ. ให้นักเรียนนำงานประดิษฐ์ที่ออกแบบด้วยตนเอง โดยใช้งานเย็บกระดุมตะขอที่เป็นรูปหน้าคนมาเป็นส่วนประกอบ

มาทำต่อให้เสร็จและส่งพร้อมใบงานในชั่วโมงของวันที่มีเรียนวิชา กอ.

__________________________________________________________________________________________________________________

29 ก.พ. 55

วิทย์ e  สอบ Matter 10 คะเเนน วันอังคารหน้าชม. Homeroom เนื่องจากวันพุธเป็นวันหยุด(นร.อย่าลืมนำหนังสือมา)

คณิต  ทำทบทวนในสมุด 10 ข้อ

______________________________________________________________________________________________________________

2 มี.ค. 55

1. วันจันทร์งดแต่งชุดลูกเสือ เพราะปิดกองแล้ว

2. วันจันทร์หน้าตรวจผม + เล็บ ไปตัดให้เรียบร้อย

3. เหลือเวลาเรียนไม่กี่วันจะสอบแล้ว ให้ทบทวนบทเรียน หยุุดเล่นเกม ตามงานให้ครบ ไม่จำเป็นอย่าหยุดเรียน

คณิต ทำทบทนในสมุด

_____________________________________________________________________________________

5 มี.ค. 55

คณิต ทบทวนในสมุด

* สอบ 15-16 มี.ค. 55

* แถวสอบ  C-1-22  D-23-45

* แจกหนังสือให้แล้วสำหรับคนที่จ่ายเงินเท่านั้น

วิทย์ (E) ใน ชม. Homeroom สอบวิทย์ E (แจ้งไปแล้ว) อย่าลืมนำหนังสือมา

_______________________________________________________________________________________

6 มี.ค. 55

Math (E) Revision Page 246-258    worksheet 3 ——— on mail

__________________________________________________________________________

8 มี.ค. 55

ไทย  วันศุกร์นำหลักการใช้มาเรียน ส่ง วันศุกร์

_____________________________________________________________________________________________________________

9 มี.ค. 55

* ปีการศึกษาหน้า วิทย์ e,คณิต e  ปรับเป็น 2 คาบ / สัปดาห์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมปูพื้นฐาน สามารถสมัครเรียนได้โดยตรงในช่วง summer ดีกว่าอยู่บ้าน มาสมัครเรียนกันดีกว่า มีกิจกรรม น่าสนใจมากมาย

Art ส่ง Brochour ภายในวันศุกร์นี้ ส่งที่ห้องพักครู ป.๔

_____________________________________________________________________________

12 มี.ค. 55

* พรุ่งนี้นำใบงานหรือผลงานมาใส่ Portfolio

____________________________________________________________________________

13 มี.ค. 55

* แจก จม.จากประธานห้อง 1 ฉบับ

* สอบวันพฤหัสและศุกร์นี้ อ่านหนังสือเตรียมสอบทุกๆ วิชา เตรียมดินสอ 2B มาสอบด้วย

_____________________________________________________________________________

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: