ป.4/1

13/6/11

Math           -ทําชีทชุดที่ 4

                        -ท่องศัพท์หน้า 1-4

*                       มีจดหมายการปฐมนิเทศผู้ปกครองเเละนักเรียนปี 54 1 ฉบับ

_______________________________________________________________________________

14/6/11

คณิต                 เล่มฟ้าหน้า 66-69ทำลงเล่มฟ้าเลย

ไทย                  ใบงานสุนทรภู่ ส่งภายในวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย. นี้

*                 แจกจดหมาย ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนปี 2554 ให้แล้ว

วิทย์                    สร้างผลงาน MInd Mapping  เรื่องปัจจัยที่จำเป็นต่อการเติบโตของ พืชตกแต่งให้สวยงาม ส่งวันพฤหัส

  *                    พร่งนี้นําเเฟ้มสะสมผลงานมาทุกคนเเละจัดเเฟ้มให้เรียบร้อยด้วย

_____________________________________________________________________________

15/6/11

ประวัติ                 ทํา Mind Map หน้า 10ลงสมุด

  ก.อ.                -อ่านเรื่องการเก็บเอกสารส่วนตัว

                        -เตรีมสอบวัดความรู้วันที่ 22/6/54

คณิต                   เล่มฟ้าหน้า 80,81,83 ลงเล่มฟ้า
_____________________________________________________________________________________

16/6/11

คณิต                   เล่มฟ้าหน้า หน้า  84 86 88
*                      ให้ นร. ไป เพาะ พริกขี้หนูหอมสวน มาคนละ 1 ต้น ใส่ถุงดิเล็กๆเลยเพื่อนำไปปลูกที่แคมปัส พระราม 2

中文               คัดจีน 5 คำลงในเล่มฟ้า 

ไทย                    1.อ่านคำศัพท์พาษาพาที บทที่5 ใช้ศัพท์เขียนไทยในวันที่ 17 มิ.ย. นี้ (นำสมุดเขียนไทย + บฝ.คัดไทยมาเรียน)

                          *ส่งใบงานสุนทรภู่ ในวันศุกร์ทุกคน2.ทำการใช้ ภาษาไทย หน้า 17-19

__________________________________________________________________________________

17/6/11

คณิต                 ทํา บ.ฝ. 6 ข้อ +แก้ข้อผิดนอกข้อ

*                          แจ้งให้ นร. ปฏิบัติตาห้ามน.ร.นําเกมเเละขนมทุกชนิดมารับประทานในร.ร. เเละ ปิดโทรศัพท์มือ

ถือเวลา 7.40น.เปิด เวลา 15.40 (ขนมปังและนมนำมาทานได้ที่ด้านหลังตึก  AC 2000)

_____________________________________________________________________________
20/6/11
Math ทํา บ.ฝ.ชุดที่ 5

___________________________________________________________________________________
21/6/11
คณิต หน้า 75,76 ทําลงเล่มฟ้าเลย เเละเล่มส้มหน้า 49
สังคม ไปหาพุทศาสนสุภาสิต ทํา 2 ข้อลงสมุด พร้อมคัดเล์อก 1 ข้อความทําลงกระดาษ A4 ตกเเต่งให้สวยงาม

__________________________________________________________________________________
22/6/11
ประวัติฯ ไปทำงานกลุ่มๆละ 5 คน ค้นคว้าเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเพิ่มเติม
คณิต เล่มส้มหน้า 52 ข้อ 8 9 ลงเล่ม 2

___________________________________________________________________________________________
24/6/11
คณิต เล่มส้ม หน้า 53-54 ทำลงสมุดเล่ม 1 ข้อ 11,12,16,17,20
ส่งวันอังคาร และทำหน้า 54-56 ให้เสร็จ
* วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. 54 นี้มีประชุมผู้ปกครอง
13.00 ลงทะเบียนที่ โรงยิมชั้น 1 แผนกมัธย
14.00 อธิการแจ้งนโยบาย
15.30 พบคุณครู
**ไม่ต้องนำ นร.ไป**
*หากเป็นไปได้ผู้ปกครองมารถสาธรณะ นะครับ*
*แจกเนื้อหา+ตารางสอบให้แล้ว*
*ตัดผมทรง นร.เท่านั้น จะถ่ายรูปทำบัตร*

_________________________________________________________________________________

28/6/11
ENG วันจันทร์ที่ 4 กค.สอบเก็บคะแนน (10) ทำชิ้นงานในห้องเียนเท่านั้น เรื่อง Noun: Person/Animal/Thing/Place
ยกตัวอย่างๆละ 2 ประโยค
เตรียม : กระดาษ A4 2 แผ่น / อุปกรณ์ตกแต่ง

* วันพุธที่ 29 มิ.ย. 54 ถ่ายรูปทำบัตร แต่งตัวให้สะอาดถูกะเบียบ
ผมยาวตัดให้ถูกระเบียบ วันพุธมีกืจกรรมฉลองศาสนนาม
คณิต เล่มส้มหน้า 58 ,59
สังคม ไปอ่านหน้า 49-53 มาจะสอบเก็บคะแนนในวันพฤหัสบดีนี้ ( 30 มิย. ) 10 คะแนน
อ่านหน้า 34-44

___________________________________________________________________________

29/6/11

ประวัติ             ให้เลือกศึกษาเพียง 1 ข้อ

1. แหล่งโบราณคดีถ้าหมอเขียว จ.กระบี่

2. แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จ.กาญจนบุรี

3. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จ.อุดรธานี

พุธหน้าเตรียม

1. กระดาษฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 80×65 ซม.

2. เตรียมข้อมูลพร้อมที่จัดลงบอร์ด

3. มีรายชื่อผู้ร่วมงาน

ทำหน้า 17,21-22

ไทย             ฝึกอ่านอาขยานจากวรรณคดีลำนำ หน้า 15 เรื่อง พฤษภากาสร ให้คล่อง จะนัดสอบหลังสอบครั้งที่ 1

เตรียมนิทานอีสป 1 เรื่องเพื่อที่จะสอบการพูด (จะสอบหลังการสอบครั้งที่ 1 )

กอ.             วันที่ 6/7/54 สอบการจัดกระเป๋านักเรียน ให้นักเรียนจัดตารางสอนมาให้ครบและนำตารางสอนมาทุกคน

คณิต           เล่มฟ้า หน้า 90,92,94

___________________________________________________________________________

30/6/11

Eng            แจกชีทคำศัพท์

จีน              วันพฤหัสบดี 7/7/54 สอบบทที่ 1-2 ( 20 คะแนน)

ทบทวนในสมุดเล่มฟ้า (เล็ก)

*                พรุ่งนี้เรียนจีนแทนดนตรี

1/7/11

*                    วันจันทร์งดเเต่งลูกเสือเพราะเป็นสัปดาห์เตรียมสอบ

*                     สัปดาห์เตรียมสอบงดการเล่นทุกชนิดให้อ่านหนังสือทบทวนเนื้อหาสอบ

____________________________________________________________________

19/7/2011

Eng                   1 เตรียมท่องศัพท์ Dictation เก็บคะแนน{จากชีทที่แจกให้ไป 3 หน้า สอบ 1 ส.ค.}

คณิต                  เล่มส้มหน้า 20 21

*                         มีจดหมายเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การเดินเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 1 ฉบับ

วิทย์                   ทำโครงงานวิทย์ส่งอย่างช้า 11 สค.

สังคม งานเก็บ (20 คะแนน) อาทิตย์หน้าต้องเตรียมข้อมูลเพื่อมาทำงานในห้อง

ไปสำรวจพลเมืองดีในชุมชนมา 1 คน (มีรูปถ่ายด้วย)

มีคำถามให้ทำ

1. พลเมืองดีมีลักษณะอย่างไร (บอกมา 4 ข้อ)

2.จงบอกตัวอย่างของพลเมืองดีในชุมชนของตัวเอง (บอกมา 4 ข้อ)

3.นักเรียนสามารถนำแนวปฎิบัติของพลเมืองดีมาประยุกต์ใช้กับตนเองอย่างไร

_____________________________________________________________________

20/7/54

Math  เตรียม Protactor + เตรียมหนังสือ My world of math + สมุด Vocab มาในวันพฤหัส ศุกร์

ประวัติ  ไปค้นคว้าเกี่ยวกับ 1. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2.พ่อขุรศรีอินทราทิตย์ 3. พระมหาธรรมราชาที่ 1

ผลงานที่สำคัญ, ประโยชน์ของผลงานที่สำคัญต่อชาติ, การนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเรา

กอ.  นำกลีบกระทง + กาว UHU หลอดเหลืองชนิดน้ำ + ถุงพาสติกชนิดหูหิ้วมาทำต่อในวันที่ 10/8/54

ไทย   ทำใบกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 1 ใบ (เขียนและตกแต่งระบายสีมให้สวยงาม)

คณิต  เล่มส้ม หน้า 22-23

___________________________________________________________________________

21/7/54

วิทย์   อ่านหน้า 40-45

ไทย  วันศุกร์ 22/7/54 สอบเขียนภาษาไทยครั้งที่ 3 อ่านคำศัพท์จากดรุณศึกษา บทที่ 6 นำสมุดเขียนไทยมาด้วย

วันศุกร์ 22/7/54 เลขที่ 1-15 สอบเล่านิทาน

จีน  คัดคำศัพท์ บทที่ 4 ในสมุดเล่มฟ้า

Math  Page 76-81 + Protactor

Email work sheet 1-2 + Vocab

http://www.mastermath2010.wordpress.com

***  ม.สมชายป่วยผ่าตัดสมอง มีคุณครูมาสอนแทนเรียบร้อยแล้ว

หากผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะไปเยี่ยม ขณะนี้อยู่ที่ รพ.ธนบุรี 1 ชั้น 12B ห้อง 1224

____________________________________________________________________________

22/7/54

**** วันจันร์ 25/7/54 นักเรียนไปบูรณาการที่แคมปัสพระราม 2 ทุกคน

นำต้นพริกที่เตรียมไว้ไปปลูก (ห้ามลืม)

ใส่เสื้อกีฬาสี (สีม่วง) กางเกงพละขายาว รองเท้าผ้าใบ

เตรียมอาหาร ขนม น้ำไปทานเอง

____________________________________________________________________________

26/7/54

วันพุธ 27/7/54 ไปทัศนศึกษา

ใส่เสื้อพละ กางเกงนักเรียน รองเท้าผ้าใบ

เตรียมอาหาร น้ำ ขนม ไปทานเอง

วันพุธงดดูแลการบ้าน

_____________________________________________________________________________

28/7/54

Eng  วันจันทร์ 1 สค Dictation เก็บคะแนน 10 คะแนน (5 คำ + 5 ประโยค)

คณิต  แบบฝึกหัดในสมุดเล่ม 2 ( 5 ข้อ)

วิทย์  อ่านหน้า 34-56 (ทำบ.ฝ. หน้า 51-54)

จีน  วันพฤหัส 4 สค เตรียมรูปภาพอุปกรณ์ในห้องเรียนของฉันมา 6 ภาพ ขนาก 9×9 ซม. , กาว, สีเมจิก, อุปกรณ์ตกแต่งมาให้พร้อม ( 20 คะแนน)

จีน  การบ้านคัดในสมุดเล่มฟ้า

ไทย วันศุกร์ 29 กค นำคัดไทยมาเรียนทุกคน (สอบ)

ไทย  วันศุกร์ส่งสุดบันทึกการอ่านหน้า 5-7

*** แจกรายงานผลการตรวจสุขภาพให้แล้ว

________________________________________________________________________________

29/7/11

***  วันหยุดผมยาวไปตัดให้ถูระเบียบวันจันทร์ตรวจผมทุกคน

คณิต  เล่มส้มหน้า27-32

________________________________________________________________________________

1/8/11

*** วันอังคารที่2ส.ค.54

-ไปบูรณาการที่เเคมปัสพระราม2

-ใส่เสื้อกีฬาสี(สีม่วง)กางเกงพละขายาวรองเท้าผ้าใบ(เตรียมถุงพลาสติกมา1ใบไว้ใส่รองเท้า)

-เตรียมอาหาร+นํ้า+ขนมไปทานด้วย

-วันอังคารงดดูเเลการบ้าน***

Eng ให้อ่านทบทวน Aladdin 3บท เตรียมสอบเก็บคะเเนน Reading 10 คะเเนน

Math Page 82-87+ท่อง(Vocab)10mark http://www.mastermath2010.wordpress.com

***ไปบูรณาการนําหนังสือดนตรี+ดินสอ+ยางลบไปด้วย

*** มีจดหมายเชิญคุณเเม่มาร่วมกิจกรรมวันเเม่  1  ฉบับ

***ให้นักเรียนทําการ์ดเเม่ลูกผูกพันโดยติดรูปเเม่-ลูกในวงกลมกลางดอกมะลิ แล้วเขียนข้อความด้านหลังการ์ดส่งภายในวันที่ 5 สค.

__________________________________________________________________________________

3/8/54

Eng  ฝึกตั้งคำถาม+ตอบใน tense (Present Perfect) ฝึกพูดจาก หน้า 23,24 ใน My World

** ให้ใบสำรวจการจัดทำบัตรประชาชนสำหรับเด็ก (ส่งคืนภายในวันที่ 4สค.)

**แจกใบรายงานผลการเรียนให้แล้ว

**พรุ่งนี้นำสังคมมาเรียนแทนวิทย์

ไทย  คัดไทยหน้า 10-12

ไทย  ทำการอ่านจบเล่มได้เลย

** พรุ่งนี้นำอุปกรณ์ทำชิ้นงานจีนมาด้วย

คณิต  เล่มส้มหน้า 33-40

ศิลปะ  วาดภาพแม่ของฉันลงในสมุดวาดเขียนให้เก็บไว้ในห้องเรียน หากมีเวลาว่างควรนำออกมาวาดต่อทุกๆวัน แต่ไม่ให้นำกลับบ้าน

ไม่ต้องระบายสี แต่นำสี Oil Pastels มาในชม.หน้า

______________________________________________________________________________________

4/8/54

Eng  ฝึกตั้งคำถาม+ตอบใน tense (Present Perfect) ฝึกพูดจาก หน้า 23,24 ใน My World

ท่อง verb 3 ช่อง 3 หน้าที่แจกไป

อ่านทบทวน Aladdin 3 บทเตรียมสอบเก็บคะแนน

คณิต  เล่มส้มหน้า 42-47

วิทย์  อ่านหน้า 34-55 ทำบฝ.หน้า 57-60

ไทย  วันศุกร์เขียนไทยจากดรุณศึกษาบทที่ 9 (นำสมุดเขียนไทยมาด้วย)

นำการบ้านคัดไทยมาส่งด้วย

_______________________________________________________________________________________

5/8/54

คณิต เล่มใหญ่หน้า 148-155ลงเล่มใหญ่

ไทย  ทําสมุดบันทึกการอ่านครั้งที่8,9,10 ส่งพฤหัสที่11ส.ค.

Sci  My world of science P.21-23 part C,E due next Friday

__________________________________________________________________________________

8/8/54

Eng  พรุ่งนี้นําสมุดคัดมาสอบเก็บคะเเนน”Writing”  *ให้นําสมุด ” Aladdin” มาทุกวัน

Math  page 103-107ท่อง(Vocab)chapter5-7(ผู้ปกครองเซ็น) E-mail: worksheet  3/www.mastermath2010.wordpress.com

ไทย  พรุ่งนี้สอบเขียนไทยครั้งที่ ๕ เตรียมสมุดเขียนไทยไปด้วย

_________________________________________________________________________________

9/8/54

***เเจกบัตรประจําตัวนักเรียนให้เเล้ว***

คณิต  เล่มมส้มหน้า72ข้อ3,4ทําลงสมุดเล่ม1

ไทย  วันพฤหัสฯที่11ส.ค.54สอบเขียนไทยครั้งี่1โดยอ่าน+ดู+ท่องคําศัพท์ในสมุดเขียนไทยครั้งที่1-5

วิทย์  อ่านหน้า61-72(โครงงานส่ง16ส.ค.)

ประวัติ  พรุ่งนี้อย่าลืมนําข้อมูลของกษัตริย์3พระองค์มาเพื่อทําโครงงาน

________________________________________________________________________________

16/8/54

คณิต   เล่มส้มหน้า 71-72 ข้อ 2,7 ลงเล่ม 2

วิทย์   ทำหน้า 73-74 (โครงงานวันสุดท้าย 18/8/54)

_______________________________________________________________________________

17/8/54

**    วันพฤหัสบดีที่ 18/8/54 ไปเรียนบูรณาการที่แคมปัสพระราม 2

ใส่กางเกงพละ เสื้อสีม่วง

เตรียมอาหาร ขนมไปทานเอง

นำหนังสือดนตรีไปเรียนด้วย

ไทย   วันศุกร์ที่ 19/8/54 สอบเขียนไทยครั้งที่ 2 และนำสมุดคัดไทยกับบันทึกการอ่านมาส่งด้วย

กอ     นำงานมาทำต่อในรั้งต่อไปในวันที่ 30/8/54

_______________________________________________________________________________

19/8/54

ENS   Project due 2/9/11   20%of final mark

-On the way to school from my home. How do you get to school? By car, bike, BTS or walk?

Example : I go to school everyday by car.

-What do you past every day on your way to school?

Example : I drive past a Family Mart everyday on my way to school.

-Name 5 places you go past.

-Draw a picture of the place.

คณิต  เล่มส้มหน้า 73-79 ส่งวันอังคาร

**   ให้ผู้ปกครองตรวจสำมะโนประชากร นักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ถ้าผิดให้แก้ไขด้วยปากกาแดง และเซ็นชื่อกำกับใบบรรทัดสุดท้ายด้วย

Sci   วันศุกร์หน้าสอบกลางภาค 20 คะแนนตามที่ได้แจ้งแล้ว อย่าลืมนำดินสอ 2B มาด้วย

____________________________________________________________________________________

22/8/54

*** เรียนท่านผู้ปกครองขอเก็บเงินนักเรียนคนละ20บาท ซื้อถุงมือที่ใช้ในงานกายบริหารวันกรีฑาสีนี้

ขอบคุณมากครับ

ม.ชาญชัย

Math  page 108-111(เซ็นต์สมุดศัพท์chapter 5-6(10 marks))

_________________________________________________________________________________________

29/8/54

ENG   ท่องกริยา 3 ช่องให้คล่อง และอ่านเล่มชมพู Aladdin เตรียมสอบเก็บคะแนน (10)

Math   Page 112-115

ท่อง Vocab chapter 5-7 ( 10 marks)

Email : worksheet 1-2 / worksheet 3 ( last week)

_____________________________________________________________________________

30/8/54

,***เเจกเนื้อหาสอบเเละตารางสอบให้เเล้ว ***

***วันพรุ่งนี้นําเสื้อสีขาวมาทุกคน***

Eng   1ท่องv.3ช่องทุกวันเตรียมสอบ

2อ่านทบทวน Aladdin  ในเล่มชมพู

ไทย  วันพุธที่31ส.ค.54สอบท่องอาขยานเเละสอบเขียนจดหมายลาครู

ประวัติ  ทํา10ข้อ+อ่านทบทวนในเอกสาร+สมุดมากๆ

สังคม  ทํา5ข้อ+อ่านทบทวนให้มากๆ

31/8/54

คณิต  เล่มส้มหน้า86ข้อที่7,9,10(ไม่ต้องลอกโจทย์)

Art  ให้น.ร.ระบายสีภาพเเม่ให้เสร็จ(ใช้เวลาช่วงพักกลางวัน)เเละให้นใรใออกเเบบภาพจากเพลงเเผ่นดินของเราลงกระดาษรายงานช.ม.หน้านําสีOil pastleมา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: