ป.4/8

test

Advertisements

ป.4/8

16/6/2554
Math E ทำชีท ครั้งที่ 4 อ่านศัพท์หน้า 1-5

Science ทำใน Work Book หน้า 7-9

อังกฤษ กระดาษรายงาน+Word Book

********************************************************************

17/6/2554
* วันจันทร์แต่งชุดลูกเสือ
* ตัดผมให้เรียบร้อยทุกคน

ปวศ. 1. ให้นักเรียนไปค้นคว้าแหล่งโบราณคดีโดยจัดทำเป็นกลุ่มๆละ 5 คน
1.1 แหล่งโบราณคดีถ้ำหม้อเขียว อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
1.2 แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
1.3 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ.หนองหนาน จ.อุดรธานี
2. แบ่งงานกันทำและเมื่อถึงชั่วโมง เรียนนำข้อมูลที่แบ่งกันทำมาตกแต่งในฟิวเจอร์บอร์ด
อุปกรณ์ (อุปกรณ์)
ฟิวเจอร์บอร์ด ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด 3×25 ฟุต กาว กรรไกร สี อุปกรณ์อื่นๆ ให้ตกแต่งบอร์ด
* นำงานมาทำ 30 มิ.ย. 2554

คณิต OR.P.53, 54

Eng นำ Aladin มาเรียน-แปลความความหมาย Chapter 2

20/06/2554
Eng นำ My world มาเรียน + กฎการใช้ Present Simple + Continuous นำมาวันพุธ
จีน วันจันทร์ที่ 27 สอบอ่านในคำศัพท์ห้องเรียนของฉัน 10 คะแนน
บป บฝ.เล่มแดง หน้า 5
ไทย พรุ่งนี้นำหนังสือวรรณคดีลำนามาด้วย
คณิต OR.P.52 หาคำตอบ
OR.P.51 ข้อ 9,10,1 วิธีทำเล่ม 2

21/06/54
แจกอัสสัมชัญสาส์น

22/06/54
ปวศ. 1. ฟิวเจอร์บอร์ด 80×65 ซม.
2. ข้อมูลที่จะนำมาทำงานในวันที่ 30 มิ.ย. 54 ให้นักเรียนแบ่งงานกันทำและเขียนงานมาจากบ้าน 20 คะแนน

คณิต OR.P.56,57
OR.P.51 ข้อ 2,3
OR.P.52 ข้อ 5
(วิธีทำเล่ม 2)

* พรุ่งนี้นำภาษาไทยมาเรียนแทนประวัติศาสตร์

Eng นำ My world มาเรียนพรุ่งนี้
สอบท่องอาขยานวันจันทร์หน้า

23/06/54
Eng ท่องอาขยาน เทอม 1 สอบวันจันทร์ที่ 27/06/54

*เอางานประวัติศาสตร์มาเรียนวันพุธแทนสังคม แล้วสังคมเรียนแทนประวัติศาสตร์

คณิต E ท่องศัพท์หน้า 1-5 , ทำชีทครั้งที่ 5

24/06/54
* วันจันทร์แต่งชุดลูกเสือ/
งดเรียนเสริมวันเสาร์ (มีชีทแจกให้)
ไทย วันจันทร์นำหนังสือวรรณคดีลำนำมา พร้อมกับอ่านบทที่ 4 มาล่วงหน้า
* แจกตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1
* วันจันทร์ที่ 27 มิ.ย. นำวิทยาศาสตร์มาเรียนแทนภาษาจีน
* วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย. เวลา 13.00 น. ประชุมผู้ปกครอง ไม่ต้องพานักเรียนมา
คณิต OR.P.52,62,64-65
Eng นำ My world + เล่มชมพู, สอบท่องอาขยาน วันจันทร์นี้

27/06/54
Eng นำ My world + เล่มชมพูมาเรียนวันพุธ
วิทย์ ทำหน้า 27-28-29 ข้อ 1-5
วันอังคารเรียน Eng แทน วิทย์
วันพฤหัสเรียนวิทย์แทน Eng
ไทย เริ่มสอบท่องอาขยานวันพุธที่ 29/06/54
ตั้งคำถาม-ตอบจากเรื่อง ออมไว้กำไรชีวิต คนละ 10 ข้อ ลงในกระดาษรายงานส่งพรุ่งนี้
คณิต OR.P.63,65,66,59,60
ก.อ. การบ้านวันที่ 04/07/54 สอบเรื่องการจัดกระเป๋านักเรียน (เตรียมจัดตารางสอนมาให้ครบและนำตารางสอนมาทุกคน)

28/06/54
* แจกใบคะแนนวิชาทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 1
คณิต OR.P.61,67
จีน วันจันทร์ 4 ก.ค. สอบบทที่ 1-2 (20คะแนน)
ทบทวนในสมุดเล่มฟ้า(เล็ก)
การบ้านในกระดาษรายงานส่งพรุ่งนี้

29/06/54

* พรุ่งนี้นำสังคมมาเรียนแทนประวัติศาสตร์

ปวศ. ทำ บฝ.ตอนที่ 2 หน้่า 17

คณิต or.p. 52 ข้อ 6,7,8 วิธีทำเล่ม 1

วิทย์ ทำหน้า 30-33 ข้อ 1-30 และพรุ่งนี้นำวิทย์มาเรียน นำสมุดเล่มขาวมาด้วย

Eng แจก sheet ศัพท์ (spelling test 1) อ่าน My world หน้า 2-16

30/06/54

วิทย์ ทำเล่มขาว 10 ข้อ ส่งวันอังคาร

สังคม อ่านหน้า 49-53 เพื่อสอบในวันพุธที่ 6 ก.ค.54 (10คะแนน)

* พรุ่งนี้นำปวศ.มาเรียนแทนดนตรี

คณิต E ท่องศัพท์หน้า 1-6 , ทำชีทครั้งที่ 6

01/07/54

* วันจันทร์งดแต่งลูกเสือ

ไทย เขียนเรียงความหัวข้อ “ข้าวไทย เด็กไทย” ลงในกระดาษรายงานพร้อมกับวาดรูประบายสีให้สวยงามส่งวันจันทร์ที่ 4 ก.ค.54

คณิต OR.P.52 ข้อ 9,10

OR.P. 53 ข้อ 1 (วิธีทำเล่ม 2)

Eng ท่องศัพท์ Camp Silver Lake คำที่ 1-10

นำ My world + กระดาษรายงานหรือ A4 มาคนละ 1 แผ่น + สีไม้ ในวันจันทร์นี้ (สอบเก็บคะแนน 10 คะแนน)

04/07/54

Eng อ่านทบทวน My World pg.2-16 + นำเล่มชมพูมาด้วยในวันพุธ

ไทย เตรียมสอบพูดเล่านิทานคนละ 1 เรื่อง ไม่เกิน 3 นาที 10 คะแนน สอบพูดเรียงตามเลขที่ เริ่มสอบวันจันทร์ที่ 25/07/54

คณิต OR.P.53 ข้อ 2,3,4,7,10

ไทย เขียนเรียงความหัวข้อ “แม่ดี ครอบครัวมีสุข” ลงในกระดาษรายงานพร้อมรูปภาพ (ส่งเข้าประกวด) ส่งวันพุธที่ 6/7/54

05/07/54

* แจกใบทัศนศึกษา ป.4 ส่ง 06/07/54

* แจกใบงานแนะแนว ส่ง 07/07/54

* งดเล่นเช้า , พักน้อย, เที่ยง

คณิต บนกระดาน 8 ข้อ

06/07/54

* เชิญชวนนักเรียน ป.4 ประกวดที่คั่นหนังสือที่มีข้อความเกี่ยวกับชีวิตท่านนักบุญมงฟอร์ต ส่ง 19/07/54

ไทย พรุ่งนี้นำเอกสารอ่านจับใจความมาด้วย

ENg Read “My World” pg.2-16

07/07/54

* ใบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

Eng Read “My world+Exercise Book”

คณิต E www.mastermath2010.wordpress.com

save worksheet1-2 and send e-mail veerasukdi_le@hotmail.com

Recite (vocab) Chapter 1-3, with parent signature …..

**************************************************************

27/7/54

พรุ่งนี้เข้าแถวหน้าเสาธง

อาหารกลางวันข้าวผัดไส้กรอก

ใส่ชุดพละ กางเกงนักเรียน รองเท้าผ้าใบ

สุขศึกษา ให้นำรุปครอบครัวขนาดไม่เกิน 4×6 นิ้ว มาในสัปดาห์หน้า

***วันศุกร์นำ science มาแทน ไทย

Math E www.mastermath2010.wordpress.com

คณิต เล่มส้ม 27-28

เล่มฟ้า หน้า 50 ข้อ2 ลอกลงสมุดเล่มขาว2

Eng ท่องศัพท์ให้คล่องทุกวัน สอบ Dictation วัน 4 สค 54

**********************************************************************
28/7/54
วันนี้ไปทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ จะนำภาพลงfacebookให้นะคะ

29/07/54

* วันจันทร์แต่งชุดลูกเสือ

*ใบตรวจสุขภาพ

*www.acpp42011.wordpress.com

*1 ส.ค.54 จะตรวจผม ตัดให้เรียบร้อย

Sci(E) My world of Science p.15-16 due next Thursday

คณิต OR.P. 29,30 B.P. 59

* วันเสาร์มีเรียนเสริมตามปกติ นำไม้บรรทัดครึ่งวงกลมมาด้วย

ไทย ฝึกเขียนคำ 50 คำ (ดูในสมุดเขียนไทย) สอบเขียนไทยวันจันทร์ที่ 1 ส.ค.54 10 คำ
……………………………..………………………………………………………………………….

1/8/2011

*ส่งแบบบันทึกก่รเข้าร่วมกิจกรรม

EPskills-Complete spelling list.

Science-Finish pg.51 to marked tomorrow.

English-Finish information report plan.

กอ.นำกลีบกระทง+กาวUHUชนิดนำ้(ขวดเหลืองฝาดำ)+ถุงมีหูหิ้วมาทำงานต่อในวันที่2/8/2011(เรียนแทนภาษาจีน)

22/7/2011

*เชิญชวนผ้ปกครองและน.ร.ร่วมเดินเทิดพระเกียรติในวันอาทิตย์ที่24ก.ค.54ที่สวนลุมพินี7:00น.

*วันจันทร์ที่25ไปทัศนศึกษา

 1 สวมชุดน.ร.

2 นำน้ำ1ขวด

3 อุปกรณ์1เครื่องเขียน4

4 งดดูแลการบ้าน

ประวัติ ให้นักเรียนไปค้นคว้าเกี่ยวกับพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนราคำแหง และพระธรรมราชาที่หนึ่ง แล้วจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทำใบงาน

1.1 ผลงานที่สำคัญ

1.2 ประโยชน์ของผลงาน

1.3 การนำไปประยุกต์ใช้

นำข้อมูลมาทำใบงานในวันที่29ก.ค.

Science Finish drawings in orange book and bring Tueday for marking.

ไทย -ฝึกเขียนไทย๕ครั้ง

         -สอบวันอังคารที่26จำนวน10คำ

         -สอบพูดเล่านิทานหน้าชั้น

        -ทำใบงานกิจกรรมวันภาษาไทยเขียนตัวบรรจงส่ง26/7

8/7/2011

*-แจกจ.ม.หนึ่งฉบับเรื่องการวัดสมรรถภาพในวันที่27ก.ค.54(Lunchbox-Water)

*แจกแบบการเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายนอก

*-วันจันทร์ที่25ก.ค.ไปทัศนศึกษาที่Sia Ocean World

*-มีเรียนเสริมวันเสาร์

30มิ.ย.54
* สัปดาห์หน้างดเล่นทุกชนิดให้นำหนังสือมาอ่านใต้ตึก
eng คืหนังสือenglishและนำกลับมาร.ร.วันจันทร์

การบ้านวันที่ 28/6/54

**พรุ่งนี้ถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักเรียนตัดผมทรงนักเรียนให้เรียบร้อยทุกคน**
1.ทำแบบฝึกหัดเล่มส้มหน้า 61-63 ส่งวันที่ 29/6/54
2.สังคมอ่านหน้า49-53เพื่อสอบในวัที่ 5/7/54 และอ่านทบทวนหน้า 34-44 ที่เรียนวันนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้น